Comunitate

Nou! Servicii de medicină internă la Sanatoriul din Brad, cu bilet de trimitere de la medicul de familie

Magdalena Șerban

Dacă luna trecută anunțam faptul că la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad va fi amenajată o salină artificială, acum, conducerea instituției vine cu o altă noutate. Gama serviciilor me­di­cale oferite nu doar pacienților spi­ta­lizați aici, ci tuturor celor care doresc consultații și investigații de specia­litate include medicină internă.

De la EKG și monitorizare tensiune arterială, la analize și ecografie
Recent, unitatea sanitară a intrat în relație contractuală cu Casa de Asi­gu­rări de Sănătate Hunedoara pentru fur­­ni­zarea de servicii în asistență me­di­cală de specialitate din Am­bu­la­toriu pentru medicina internă, pre­cum și furnizarea de servicii me­dicale spitalicești (spi­ta­li­zări de zi). „În general, marea majoritate a pacienților cu afecțiuni pulmonare prezintă și alte afecțiuni (din spec­trul car­diac, digestiv, diabet za­harat, hi­per­ten­siune arterială, etc). Vorbim de pa­tologii cro­nice pentru care urmează tra­tament ori sunt diagnosticați recent, chiar în decursul in­ternărilor la Pneu­mo­logie. O mare parte a pacienților care se adresează Sanatoriului din Brad sunt cu BPOC, iar prin­cipalul factor determinant al bolii este fumatul, care afec­tează atât inima cât și sto­macul, devenind astfel un factor de risc pentru mai multe boli. De asemenea, am observat o predispoziție pentru pa­to­lo­gia renală litiazică, litiaza biliară, stea­toza hepatică – ficatul gras, în zona. (…) În ce privește programul nos­tru de acti­vitate, el este zilnic, în in­ter­valul 11:30 – 15:00 în Ambulatoriu (con­sul­tații, ur­gen­țe, etc), iar pentru inter­nările de zi este în intervalul 8:00-11:30. Serviciile noastre medicale implică și pa­cienți care nu sunt internați la sa­na­toriu, ei putând să se prezinte în baza unei pro­gramări telefonice realizată în prealabil și a unui bilet de trimitere emis de me­dicul de familie. Dețin atestat în eco­grafie generală (abdomino-pelvină) și doresc să iau atestat și în ecografia car­diacă, în viitorul apropiat. Aici, putem să facem o serie de analize, ca de ex­emplu profilul lipidic, inclusiv analize de sânge pentru a depista diabetul zaharat, dife­rite patologii asociate cu infecția cu Helicobacter pylori (stomac) și mai avem în vedere și alte analize (pentru cei cu anemie, boli de tiroidă, etc). Și, foarte important, facem examinare EKG și monitorizare tensiune ar­te­rială. Pe scurt, avem un pachet complex de eva­lua­re. Ca și in­ternist, am posi­bi­litatea să tratez multe boli și să ini­țiez multe tra­ta­mente, inclusiv pen­tru insuficiență ve­noasă (varice), diabet (nu cu insulină). Sunt boli cu o pa­tologie frecvent întâl­nită. Toți cei care vor să se programeze sau să solicite de­talii legate de ser­vi­ciile medicale o pot face la nu­mă­rul de te­le­fon 0742/511.169 ”, a pre­cizat dr. Andra Lucia Popa (foto sus), medic specialist medicină internă care este și rezident anul III în specialitatea Onco­logie. Este venită de la Timișoara. Ce mai tre­buie adăugat e că obiec­tivul conducerii sanatoriului este ca în viitorul apropiat să cuprindă într-un circuit medical toate etapele bolii pulmonare, de la un simplu episod acut până la parte cro­nică și evoluție oncologică, mai exact vi­zându-se înființarea unui com­partiment de Oncologie pulmonară, respectiv con­tractarea serviciului de spitalizare (tratamente, chimioterapie, etc) prin Casa de Sănătate.

Cum și de ce s-a luat decizia
“Înființarea în structura ambulatoriului integrat al Sanatoriului de Pneumo­ftiziologie Brad a unui Cabinet de Medicină Internă pentru consulturile interdisciplinare a bolnavilor de tuber­culoză reduce foarte mult timpii de așteptare în beneficiul pacientului, cos­turile suplimentare cu transportul, dar cel mai important, limitează accesul bolnavului activ bacilar în spitale pentru alte patologii, reducând astfel riscul contaminării și îmbolnăvirii pacienților și al personalului care deservește secțiile respective”, a explicat Liliana Stolnicu (foto), managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, re­cu­nos­cută pentru faptul că în urma managerierii Spi­ta­lului C.F. Simeria, preț de aproape 8 ani, a mo­dernizat și dotat insti­tuția la un nivel su­pe­rior multor spitale chiar din zone univer­sitare. De altfel, timp de 3 ani a mai ocupat po­ziția de președinte-direc­tor general al CAS Hunedoara și ultimii 2 ani cea de director în cadrul Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și In­frastruc­turii. Deci un om al sistemului medical.