Sport

Ministrul Sportului este realist: Vom avea rezultate la gimnastică peste 10 ani

Prezent la Bacău cu ocazia lansării Strategiei Naționale pentru sport ministrul Sportului, Eduard Novak (foto) a acordat, în exclusivitate, un interviu publicației noastre.

 

Reporter: Domnule ministru, care este motivul vizitei dum­nea­voastre la Bacău?

Eduard Novak: Am venit la Bacău cu gânduri pozitive. Vrem să prezentăm tuturor celor de aici Strategia pentru sport. Vreau să le transmit tu­turor că această Stra­tegie va fi be­ne­fică pentru toată lu­mea și că toți cei im­plicați în mișcarea sportivă, autoritățile județene și lo­cale, toate acestea tre­buie să lu­creze pen­tru spriji­ni­rea miș­cării sportive din țara noas­tră. Numai lu­crând în echi­pă putem face lucru bune și să obținem re­zultate. Cum am mai spus, ne dorim, prin această Strategie, să avem o di­recție și o linie clară, să adu­cem stabi­li­tate și o dezvoltare a mișcării sportive. Nu mai dorim să pierdem din spor­turile noastre, nu ne mai dorim să pierdem din valorile noastre spor­tive. Vrem stabili­tate și o dez­voltare a miș­cării sportive.

 

Reporter: Ați venit, aici, la Bacău, la Campionatele naționale de gim­nastică ale juniorilor. Ce vă doriți mai exact pen­tru gimnastică?

Eduard Novak: Sincer, gim­nas­tica tre­buie să revină acolo unde a fost în urmă cu câțiva ani. Eu văd acest lucru reali­za­bil, cam în 10 ani, cu acțiuni de moder­­n­i­zare în infra­struc­tură, acțiuni pre­vă­zute în această Stra­tegie, cu finanțare, cu pro­iec­te și acțiuni de promovare, care să mo­­tiveze și să readucă copiii la gim­nastică. Cred că în 10 ani gimnastica va deveni una dintre disciplinele cele mai im­portante din România.

 

Reporter: Nu sunteți prea pesimist, în ceea ce privește revenirea gimnasticii?

Eduard Novak: Nu, nu sunt pesimist, sunt realist. Cred că gimnastica este acum pe un drum bun, trebuie însă mul­tă promovare, trebuie să deschidem mai multe săli pentru gimnastică, de toa­te felurile, așa cum am văzut că aici (n.r.-la Campionatele naționale de gim­nas­tică pentru juniori) au fost mulți tineri, înseamnă că acești copii vor să facă gimnastică. Să le dăm săli, iar dacă vor veni copii și tinerii la gimnastică, atunci vor veni și rezultatele bune. Sunt sigur de acest lucru. Noi nu trebuie să ne com­parăm cu țările puternice din punct de vedere financiar, cu Marea Bri­tanie, Franța, care au bugete consis­ten­te pen­tru sport, am spus doar câteva acum. Valoarea noastră stă exact în copiii noștri. Cu condiții decente, cu bani mai puțini, noi putem avea rezultate de­o­se­bite în sport și, desigur, și în gim­nas­tică. Dar, cum am spus, ne trebuie mai multe săli dotate ca să aducem copiii la sport.

 

Reporter: Nu doresc acum decât să vă întreb, pe când o vizită la Centrul de pregătire Olimpică a junioarelor, de la Deva?
Eduard Novak: Eu am fost la Deva, am vizitat Centrul care este un loc sacru pentru gimnastica românească, de aco­lo s-au lansat multe dintre campioanele și valorile gimnasticii românești. Astfel de locuri se pot realiza în fiecare re­șe­dință de județ, nu mă refer aici numai la gimnastică, ci și la alte sporturi. Țara noastră poate să ducă mai mult spre performanță și să realizeze astfel de centre. De altfel, noi am venit aici la Bacău ca să dăm numele unei săli de gimnastică, așa cum am făcut și la Deva, unei mari campioane născute aici, e vorba de campioana olimpică Monica Roșu. Cred că este importantă această acțiune, deoarece tinerii trebuie să aibă niște repere, cunoscând în timp numele unor campioni locali. (N. Gavrea)