Politica si administratie

Mesajul ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero cu prilejul Zilei Naționale a egalității de şanse între femei şi bărbaţi

Ziua de 8 mai este marcată Ziua Națională a egalității de şanse între femei şi bărbaţi. Adoptată de Senatul României în urmă cu 10 ani și un an mai târziu de Camera Deputaților și apoi promulgată de șeful statului, Legea 23/2015 pentru promovarea egalităţii de şanse între sexe este parte integrantă a politicilor sociale din țara noastră.

Fenomene nocive
„Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă normalitatea într-o so­cietate liberă şi democratică. Vi­o­len­ţa împotriva femeilor, inegalitatea de gen şi discriminarea sunt fenomene no­cive, care trebuie combătute cu toa­te forţele, iar Ministerul Familiei, Tine­retului și Egalitatea de Șanse încu­ra­jează prin politicile sale susţinerea cât mai activă a femeilor în procesul de­cizional, în societate, politică şi eco­no­mie, cât şi implicarea bărbaţilor ca parteneri activi în viaţa de familie. Ziua Naţională a egalităţii de şanse este un bun prilej de a conştientiza o dată în plus că femeile încă se mai confruntă cu stereotipuri şi prejudecăţi legate de carieră şi rolul în familie”, a declarat mi­nistrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero.

Soluții sustenabile
Mai mult, Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați este o opor­tu­ni­tate pentru întreaga societate româ­nească de a se apleca asupra acestui prin­cipiu fundamental al democrației so­ciale și de a identifica soluții sus­te­na­bile pentru promovarea de politici publice în toate sferele vieții publice: edu­cație, sănătate, piața muncii, par­ti­cipare la decizie, împuternicirea eco­no­mică a femeilor și fetelor. Adăugăm aici și Garanția pentru Copii, adoptată anul trecut de Guvernul României și a cărui implementare a început, are un po­ten­țial uriaș de a schimba viețile copiilor din țara noastră, unde 41,5 la sută din­tre ei sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Copiii și tinerii au dreptul la educație incluzivă de calitate, indiferent de locul în care locuiesc.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura