Politica si administratie

Mesaj din România pentru Bruxelles: Economia la energie nu este un trend pe Instagram

Virgil Popescu ne anunță că Uniunea Europeană ne va impune reguli prin care să reducem consumul de energie.
Dragul de el își face treaba de curier și marionetă atât de bine, încât aproape ne-a făcut și pe noi să uităm că el e acolo să negocieze pentru România cu țările membre din UE. Să reprezinte interesele României, în cunoștință de cauză, nu doar să ne transmită ceea ce se decide acolo.
Astfel, Popescu ne spune că trebuie să facem economie la energie!
Domnule Popescu, a FACE ECONO­MIE ESTE UN STIL DE VIAȚĂ AL RO­MÂNILOR. Nu este un trend viral născut pe Instagram. Românii duc un trai econom cel puțin din anii 1980. A fi chib­zuit cu ceea ce avem este în caracterul nostru, al românilor, care nu s-au bazat niciodată și nu s-au desfătat niciodată cu bogățiile confiscate de la alte state pe care le-au subjugat.
Să le spui românilor că trebuie să facă economie mai mult decât traiul auster pe care-l duc, se vede treaba că, habar nu aveți ce înseamnă cu adevărat să trăiești românește. Desfrâul, consumul în exces și îmbogățirea statului prin a domina economic, politic și social alte țări nu ne este în caracter.
O gospodărie în România consumă în medie 90 kw de electricitate pe lună. În timp ce o gospodărie în Suedia con­sumă 814 kw pe lună. România are cel mai mic consum de energie pe gos­po­dărie din UE. O gospodărie consumă sub jumătate din consumul mediu al unei gospodării din alte state UE. România face deja eco­no­mie. Și acesta este me­sajul pe care dum­neavoastră aveați obligația ca Ministru al Energiei să îl duceți la Bruxelles!
Să compari, așadar, consumul de ener­gie al românilor și al României cu cele­lalte state din Uniunea Europeană, este o mare greșeală. E ca și cum ai com­para mere cu brânză.
Consumul românilor este despre mi­nimum necesar de a trăi și funcționa. Nu este despre a ține în funcțiune o țară pu­ternic industrializată care să continue să domine economic, politic și social alte țări. Este despre a SUPRAVIEȚUI!
Deci, domnule Virgil Popescu, ne ce­reți să facem noi economie din nece­sa­rul pentru a supraviețui, pentru ca alte țări din UE să poată să își mențină in­dus­tria la aceeași capacitate de pro­duc­ție? Ne cereți nouă să stingem be­curile pen­tru că unii sunt prea mari să cadă? Ne cereți să rămânem în întu­neric pentru ca alții mai mari să poată avea aceeași viață confortabilă? Nouă, care și deținem resursele pentru a pro­duce energie?
În avion ni se spune că prima dată trebuie să-și pună fiecare sieși masca de oxigen, pentru ca să poată ajuta și pe alții. Se pare că această sintagmă nu funcționează pentru România în UE. Mesajul pe care ni-l aduceți de la așa-zișii liderii UE este: cu cât mai mulți români vor pleca din această țară, cu atât mai ușor va fi pentru alții să se bu­cure de resursele ei.
Domnule Popescu, ați greșit mesajul și destinatarul. E timpul să schimbați direcția. Mesajul trebuie să curgă de la România spre Bruxelles. ROMÂNIA FACE DEJA CEA MAI MARE ECONO­MIE LA ENERGIE!

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 22 HUNEDOARA