ComunitatePolitica si administratie

Băița: Toate proiectele depuse prin „Anghel Saligny” primesc finanțare

Magdalena Șerban

E ceva să depui trei proiecte și toate trei să-ți fie declarate eligibile și finanțabile! De o astfel de situație se bucură conducerea locală din Băița care a „pușcat” investiții ma­jore, dintr-o singură lovitură.

Nici nu se putea mai bine!
Administrația publică a solicitat ce­reri de finanțare prin Programul Na­țional „Anghel Saligny” pentru trei proiecte pe care le consideră mai mut decât importante, fiind absolut ne­cesare și obligatoriu de implementat. „În primul rând, am urmărit să mo­der­nizăm drumul comunal DC23 Fizești – Barbura (valoare 2.953.284 de lei), aflat într-un stadiu conside­ra­bil de degradare. Iarna lasă urme în asfalt, circulația la fel, așa că devenise un fel de spin pentru noi, ca primărie. Un alt proiect implică modernizarea a două drumuri din satul Peștera (2.651.513 de lei), aici fiind nevoie de asfaltare, rigole de scurgere, etc. Al treilea reprezintă două poduri în cuantum de 1.515.094 de lei. Ele există și la ora actuală, dar sunt vechi, uzate și nu mai prezintă si-guranță deplină, așa că trebuie să intervenim asupra lor. Prin urmare, am optat pen­tru construire pod în Lunca şi constru­ire pod în lo­calitatea Hărţăgani”, a precizat edilul din Băița, Damian Diniș (foto). Amintim că primarii din România au arătat un interes uriaș față de programul de investiții „Anghel Saligny”, solicitând finanțări totale de peste 137 miliarde lei, deși bugetul schemei se ridică la numai 65,5 de miliarde lei. Din cele 3.228 de unități administrativ-terito­riale, doar 81 nu au cerut fonduri. Suma totală a cererilor de finanțare este de 137,59 de miliarde de lei, pre­zentate de 3.174 de UAT-uri pentru 7.545 de proiecte. Mai precis, 97,5 la sută dintre co­munele, orașele, muni­cipiile și jude­țele din România au de­pus cereri de finanțare pentru inves­tițiile în rețeaua de apă și canalizare și modernizarea drumurilor.