Mesagerul legislativ: Executarea silită

16 septembrie 2010 | 2 Comentarii | Publicat in: Actualitate

Av. Oana Frânc

Executarea silită reprezintă o procedură reglementată de către codul de procedură civilă, care asigură, cu ajutorul forţei de constrângere a statului, realizarea dreptului creditorului, în caz de neîndeplinire de bună voie a obligaţiilor corelative sarcinii debitorului.

Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii ori altei lucrări sau în luarea unei alte măsuri admise de lege. În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.

Cererea de executare silită, însoţită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, de îndată, va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare şi titlul respectiv. Asupra cererii de încuviinţare, preşedintele instanţei de executare se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Încheierea de încuviinţare a cererii de executare silită nu este supusă nici unei căi de atac. Va putea fi atacată cu recurs încheierea de respingere a cererii, numai de către creditor, în termen de cinci zile de la comunicare.

În ceea ce priveşte executarea silită bancară conform noilor reglementări, atât debitorul, cât şi creditorul vor trebui să încerce iniţial o înţelegere amiabilă. În acest context, procesul de executare silită poate fi suspendat pe o perioadă de trei luni, cât va dura procesul de mediere. În cazul în care cele două părţi nu vor ajunge la un acord, instanţa va trebui să soluţioneze cazul. Clienţii care au acumulat restanţe la credite trebuie să îşi ia măsuri preventive, pentru a evita pe cât posibil executarea silită. Este important ca împrumutatul să ia legătura cu instituţia bancară cât mai rapid şi să nu aştepte acumularea unor restanţe pe o perioadă lungă de timp.

Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. De asemenea, executarea silită poate fi suspendată de la cererea debitorului prin formularea unei cereri de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale de suspendare a executării silite.

Loading...

Comentarii (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. sidi spune:

    Off Doamne…te-a bagat Calimente sa iei un ban de la amaratii astia?

  2. Leo spune:

    Bafta si multa putere de munca.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Protected by Webpro.ro
Citește articolul precedent:
Locuri de munca vacante 16 septembrie

Simeria (18) l turnător formator - 1; l topitor fontă şi neferoase - 1; l tehnician radiolocaţii - 1; l...

Le pleacă din membrii de sindicat

Salariile diminuate cu mai mult de 25 de procente în realitate îi determină pe mulţi funcţionari publici înscrişi în sindicat...

SCM Deva atacă trofeele campionilor

Cei mai buni şapte tenismeni (fete şi băieţi) sub 14 ani de la SCM Deva se vor lupta de azi,...

Închide