ComunitatePolitica si administratie

Mărtinești: Cadastrarea sistematică prin programul național, în topul județului

Magdalena Șerban

De când s-a dat startul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Fun­ciară (PNCCF), comuna Mărtinești a fost prima din judeţ care a reuşit fi­nalizarea l­ucrării aferente celei dintâi etape. Acum, e într-o fază avansată.

Demers gratuit pentru cetățeni
„Am contractat finanțarea nr.9, iar de data asta avem de parcurs și suprafețe de pădure, ceea ce nu am cuprins până la ora actuală. Ne-am concentrat pe sec­­toarele unde sunt mai mulți pro­prietari și cu suprafețe mai mici (de exem­­plu, cu vie rămasă nelucrată, cos­turile de intabulare la notar nefiind justi­ficabile, așa că lumea a lăsat-o de izbeliște). Au preferat să intabuleze su­prafețele mari. Banii sunt mereu im­pe­dimentul principal. Mai precis, lipsa lor. Dacă ar avea de unde, oamenii ar face totul cap-coadă, dar așa sunt constrânși să țină cont de ce se poate. Acum se lucrează și urmează să fie emise CF-urile pentru etapa a 7-a, aferente contractului finanțat pe 2021. Așteptăm să fim chemați să le ridicăm și după, să le înmânăm proprietarilor. Vor ieși pe zona Tămășasa și Mărtinești. În funcție de sectoarele stabilite de OCPI, cuprin­dem mai multe localități. Pe finanțarea numărul 8 se lucrează în satele Dâncu Mic și Dâncu Mare, iar pe finanțarea 9 pe Jeledinți și Măgura. Am început pro­cesul de cadastrare în 2016, în Dâncu Mare, fiind prima co­mu­nă din județ care a luat star­tul. Deși la acea vreme, ta­ri­ful de 60 de lei per imobil a speriat mulți topografi, am avut noroc și înțe­le­gere să pornim la drum cu o firmă de specia­li­tate, cu care am și mers mai departe. Date fiind in­con­ve­ni­entele pri­vind fondurile alocate în program, s-au re­vizuit cifrele, iar acum s-a ajuns la suma de 135,24 lei + tva/imobil situat în extravilan, iar în intravilan la 305,76 lei + tva. În intra­vilan sunt foarte puține, în general 2-3 grădini. Legat de problemele cu supra­pu­nerile, au existat și în cazul nostru, cetățenii făcându-și intabulări înainte de în­ce­pe­rea derulării acestui pro­gram național gratuit pentru ei. Au fă­cut acest pas în ideea de a-și rezolva si­tuația cu suc­ce­siunile. Așa că au trebuit repoziționate suprafețele intabulate, însă s-au păstrat ca și dimensiune. Ne-am înțeles, nu au fost necazuri. Însă, în general, localnicii nu prea şi-au făcut intabulări. Nu ştiu dacă 20 la sută dintre aceştia au reuşit să-şi intabuleze te­re­nurile şi casele. Costă mult. Legat de faptul că foarte multă lume nu are ac­tele de proprietate aduse la zi, nefiind făcută succesiunea, este rezolvabilă şi o astfel de situaţie. Extrasul de carte fun­ciară se eliberează pe numele per­soa­nei căreia i-a fost emis titlul de pro­prietate, şi chiar dacă este decedată, actele se fac la notariat, de către membrii familiei”, a transmis Adinel Botescu (foto), primarul din Mărtineşti, subliniind faptul că emiterea CF-urilor va continua pentru fiecare sat, pe măsură ce avansează etapizarea. Amintim că Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) a fost lansat în anul 2015, cu termen de finalizare în 2023. Bugetul total pentru cadastrarea gratuită este de peste 1,2 miliarde de euro. Ajutorul primit de primării de la ANCPI constă în fon­du­ri­le de care dispune PNCCF – 900 de milioane de euro din veniturile proprii ale ANCPI și 312 mili­oa­ne de euro fon­duri europene, plus asi­gu­ra­rea părții de cofinanțare din partea unităților ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­toriale.