Mai transparent de atât nu se poate!

Subiectele la concursul pentru ocuparea posturilor de asistente la Spitalul din Hunedoara au fost deschise aleatoriu din bibliografie

 

Sorina Popa

O premieră pentru Spitalul muni­ci­pal din Hunedoara, ieri, la concursul pentru ocuparea a 13 posturi de asis­tenți medicali generaliști. Toată orga­nizarea a fost publică, oricine a putut asista la realizarea subiectelor pentru concurs și la tot ce înseamnă bu­că­tăria internă în acest caz.

Fără semne pe lucrări
MESAGERUL HUNEDOREAN a asis­tat la acest concurs, alături de o re­pre­zentantă a societății civile și de re­pre­zen­tantul sindicatului din unitate. Între orele 7 și 8 dimineața, jurnaliștii și re­pre­zentanta societății civile au deschis aleatoriu subiecte din bibliografie, iar mem­brii comisiei de examinare au făcut subiectele. Apoi, subiectele au fost multiplicate pentru toți candidații, în fața lor, iar aceștia au primit toți pixuri la fel, să nu se interpreteze că se pot face semne pe lucrări. Președinta comisiei de examinare a fost Adriana Gulaș, directorul de îngrijiri de la spitalul hunedorean.

Doar comisie internă
Concurența a fost mare, 68 de can­didați prezenți pe 13 posturi.
„Am ales această variantă, de trans­parență totală, ca să nu fie suspiciuni că este aranjat ceva. La aceste concursuri, pentru posturile de asistente medicale au fost mereu concurență mare. Zilele trecute am mai avut examene pentru posturi de brancardieri, dar au fost pa­tru candidați pe patru posturi. La fel și pentru posturile de muncitori la bucă­tăria spitalului. Am vrut să fie totul cât mai transparent și am reușit. Au fost deschise aleatoriu, din bibliografie subiectele de concurs. Am avut o co­mi­sie locală de examinare, pentru că s-a schimbat legea și nu mai putem aduce comisie externă, decât dacă nu avem specialiști la noi”, a declarat Radu Budae, managerul Spitalului municipal Hunedoara.
Ieri a fost proba scrisă, luni va fi in­terviul. Candidații care au obținut mi­ni­mum 50 de puncte la scris, vor susține proba orală, marti, 23 mai 2023.