Comunitate

Magdalena Șerban Școlile au avut ocazia să obțină fi­nanțare din Planul Național de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR) pentru do­ta­rea laboratoarelor de informatică și a claselor cu mobilier sau înlocuirea mobilierului mai vechi. E vorba de peste 977 de milioane de euro puse la dispoziție la nivel național, pentru a­cest demers. Adminis­trația din Râu de Mori nu a ratat oportuni­tatea de a le oferi celor mici condiții mo­derne pen­tru des­fășurarea ac­tului edu­ca­țional. Au parafat „Recent, am semnat contractul pri­vind dotarea școlilor cu mobilier, pen­tru 15 săli de clasă și un laborator de informatică, contract în valoare de 346.000 lei, adică aproximativ 70 000 euro. Astfel, tot mobilierul din școli va fi înlocuit. Elevii și cadrele didactice vor be­ne­fi­cia începând cu noul an școlar de table mag­netice, catedre, mese, bănci re­gla­bile, scaune, dulapuri, cuiere, bi­blio­teci și su­porturi planșe, toate noi și mo­der­ne, participând la îmbu­nă­tă­țirea proceselor educaționale și la confortul copiilor comunei noastre. Proiectul este finanțat din fonduri neram­bur­sa­bile”, a anunțat primarul din Râu de Mori, Flaviu Dilertea (foto). De precizat că banii obținuți prin această axă vor fi folosiți, printre altele, la dotarea cu mo­bilier a 75.000 de clase din România și e­chi­parea a 5.200 de labo­ra­toare de infor­ma­tică.

Magdalena Șerban
Școlile au avut ocazia să obțină fi­nanțare din Planul Național de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR) pentru do­ta­rea laboratoarelor de informatică și a claselor cu mobilier sau înlocuirea mobilierului mai vechi. E vorba de peste 977 de milioane de euro puse la dispoziție la nivel național, pentru a­cest demers. Adminis­trația din Râu de Mori nu a ratat oportuni­tatea de a le oferi celor mici condiții mo­derne pen­tru des­fășurarea ac­tului edu­ca­țional.

Au parafat
„Recent, am semnat contractul pri­vind dotarea școlilor cu mobilier, pen­tru 15 săli de clasă și un laborator de informatică, contract în valoare de 346.000 lei, adică aproximativ 70 000 euro. Astfel, tot mobilierul din școli va fi înlocuit.
Elevii și cadrele didactice vor be­ne­fi­cia începând cu noul an școlar de table mag­netice, catedre, mese, bănci re­gla­bile, scaune, dulapuri, cuiere, bi­blio­teci și su­porturi planșe, toate noi și mo­der­ne, participând la îmbu­nă­tă­țirea proceselor educaționale și la confortul copiilor comunei noastre. Proiectul este finanțat din fonduri neram­bur­sa­bile”, a anunțat primarul din Râu de Mori, Flaviu Dilertea (foto). De precizat că banii obținuți prin această axă vor fi folosiți, printre altele, la dotarea cu mo­bilier a 75.000 de clase din România și e­chi­parea a 5.200 de labo­ra­toare de infor­ma­tică.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura