Comunitate

­Luncoiu de Jos: Cursurile noului an școlar au început într-o clădire renovată și dotată. Nu doar copiii s-au bucurat, ci întreaga comunitate

Magdalena Șerban

Refăcută aproape din temelii, școa­la generală din Luncoiu de Jos este una dintre cele mai mari bucurii ad­mi­nis­trative pentru care conducerea publică de aici a făcut tot posibilul să o concretizeze. Ieri a sunat clopoțelul atât de frumos pentru cei 100 de co­pilași cu vârsta între 3 și 14 ani. Totul nou, modern, condiții numai bune pen­tru ca elevii să aibă un an cu re­zultate notabile. Părinți, cadre didac­tice, funcționari ai primăriei, consi­li­eri, cu toții și-au dat mâna ca porțile să se deschidă la timp.

Mult așteptată
Edificiul a trecut printr-un proces major de reabilitare, materializat în baza unui proiect câştigat pe filieră gu­ver­namentală (Programul Naţional de Dez­voltare Locală – PNDL). Greu le-a fost și cadrelor didactice, dar și copilașilor. Însă efortul a fost unul comun. Au știut că fiecare trebuie să facă sacrificii pentru ca la final să beneficieze de o clădire sigură și adaptată cerințelor actuale. Așa că nimeni nu s-a plâns de faptul că pe toată perioada execuției lucrărilor, cursurile s-au desfășurat la Centrul de Informare Turistică, la căminul cultural – la sala de fitness, la Bibliotecă, într-un spa­țiu închiriat (un fost punct alimentar), iar cancelaria a fost amenajată la dis­pensarul uman. După cum susține și primarul locului, Călin Dud, în ce privește edificiul școlar, în afara pereților, a fost schimbat tot. Nu de altceva, dar are o vechime considerabilă (1964) și ca orice construcție, în timp s-a deteriorat foarte mult. A fost ridicat la parametri de atunci, fără normativele din zilele noas­tre, deci zero șanse să fie eficient din punct de vedere energetic plus să ofere alte facilități. Valoarea totală a investiției însumează 8,5 milioane de lei, din care 7,5 milioane de lei înseamnă fon­duri de la bugetul de stat, iar 914.849 de lei reprezintă contribuția de la bugetul local. „Dorința pe care comunitatea a avut-o de-a lungul timpului a fost să aibă un reper pentru sine și numai, pentru cei din zonă, din județ și poate chiar din țară, de a avea un edificiu școlar cores­pun­zător. Iată că a fost să se împlinească acest ideal. Vreau să asigur conducerea publică de întreaga noastră consi­de­ra­ție pentru faptul că a făcut din reabili­ta­rea totală, modernizarea și dotarea școlii acesteia un important obiectiv lo­cal. Se puteau alege alte proiecte, poate mai ofertante din punct de vedere elec­toral sau oricare altul, dar autoritățile pu­blice locale în fruntea cărora se află domnul primar Călin Dud au stabilit, cu acordul Consiliului Local, să reabiliteze școala. Suntem recunoscători pentru că ați gândit în acești parametri (…) O analiză minimală de nevoi ne spunea clar că trebuie acționat. Această școală nu aparține nici primarului, nici direc­to­rului, nici profesorilor, ci este un bun al nos­tru, al tuturor. Vreau să vă mul­țu­mesc celor care ați depus efort în aces­te două săptămâni în care am igienizat, să facem școala să arate bine. În ur­mă­toarele săptămâni va continua im­ple­mentarea acestui mare proiect, însă nu vom mai vedea utilaje de mare tonaj în curtea școlii sau în proximitate, ci se va insista pe partea de dotări. Există și un alt proiect, de 70.000 de euro, accesat de școala noastră, prin Ministerul Edu­ca­ției, pentru dotări suplimentare și se vor derula activități (ore de pregătire su­plimentare la română, matematică, in­formatică – cu elevii de gimnaziu) și acti­vi­tăți extrașcolare precum excursii (trans­port, cazare, masă asigurate)”, a sub­liniat prof.Călin Dorin Petric, direc­to­rul Școlii Gimnaziale Luncoiu de Jos.

Condiții moderne, cu valori tradiționale
Prezent la deschidere, inspectorul șco­lar prof.dr. Viorel Holhoș a transmis me­sajul ISJ Hunedoara, punând ac­cen­tul pe energia și tinerețea celor aflați la început de drum, care au mare nevoie de consiliere, pregătire și îndrumare din par­tea dascălilor. „Nu a fost ușor. Au exis­tat zile cu nemulțumiri, cu întrebări fără răspunsuri (oare terminăm lucrările până începe școala), dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și 99% școala este acum un edificiu nou, îmbietor, prietenos și așa cum ar trebui să fie o școală în anii în care trăim. Vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea avută cu noi și să vă asigur de sprijin și pe viitor pentru orice proiect, mai mic sau mai mare, pentru comunitatea din care cu drag fac și eu parte. Un an școlar excepțional, copii, iar părinților, bunicilor și tuturor celor prezenți vă doresc putere, sănătate și Doamne ajută să facem numai lucruri bune”, a afirmat primarul Călin Dud. Agentul-șef de poliție Claudiu Vraciu le-a vorbit celor mici despre rolul res­pec­tării legii ce duce la prevenirea faptelor de violență, a consumului de droguri și alte substanțe periculoase, dar și des­pre responsabilitățile tuturor pentru a creea un mediu sigur. Preotul Georgel Groza a invitat la o rugăciune comună și i-a binecuvântat pe cei prezenți cu multe cuvinte aparte. „Toamna se pune grâul în pământ, pentru anul viitor și toamna se numără bobocii. E și început de an bisericesc. Dorim ca la anul să vedem rezultate. Școala a rămas tot fru­moasă, tot curată, tot dotată, dar s-au cules și roadele de pe urma muncii și investiției. Ar fi cea mai mare bucurie pen­tru toată lumea. Mă bucur că a ră­mas același dicton de 2.000 de ani: biserica și școala. În aceeași curte e și biserica, e și școala. Nici nu există o încuietoare între cele două. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să dăruiască un nou început”, a punctat preotul. „Sunt mân­dră de faptul că am un copil (Darius Nicolae Băjan – clasa a V-a) care merge la o școală modernă. Digitalizarea, do­ta­rea, toate sunt bune, mai ales când sunt păstrate valorile tradiționale ale învă­ță­mântului, care au dat rezultate de atâta vreme”, a arătat mămica Oana Polhac. Mai trebuie adăugat că și la școala primară din Podele a sunat ieri clo­po­țelul, pentru această instituție edilul dorind să acceseze fonduri de mediu pentru a o reabilita.