ActualitateFlash

Sentința în dosarul „Mită la primărie”, în octombrie

Magistrații de la Curtea de Apel Alba au anunțat că vor da sentința în cazul dosarului „Mită la primărie” în 10 oc­tombrie 2023. Fostul secretar general al municipiului Deva, Laura Sârbu (foto), va afla dacă va merge din nou la puș­cărie sau va scăpa. Reamintim că judecătorii de la Tribunalul Hunedoara au dat sentința în dosarul „Mită la pri­mărie”, în care sunt implicați fostul se­cretar general al municipiului Deva, Laura Sârbu, soțul acesteia, Hadrian Sârbu și cumnatul ei, Adrian Mihai Bodrean, în toamna anului trecut.

Pentru trafic de influență
Laura Sârbu a primit 3 ani și 8 luni de puș­cărie, cu executare și 3 ani inter­zi­ce­rea unor drepturi. Acuzațiile au fost de trafic de influență în formă continuată. Ea a fost achitată pentru participație im­pro­prie la infracțiunea de falsificare de ins­tru­mente oficiale și pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale. Soluția nu este definitivă.

Iată soluția instanței:
„Condamnă pe inculpata Sârbu Laura la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic de influență, în for­mă continuată; (2 acte materiale – relația cu Cârtiţă Ioan Adrian). Condamnă pe inculpata SÂRBU LAURA la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea trafic de influență. (relația cu Bocan Lucian). Contopeşte pedepsele stabilite şi aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani închi­soa­re la care se adaugă sporul obligatoriu de 8 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani interzicerea unor drepturi. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar. Deduce din pedeapsa aplicată, durata reţinerii, arestării pre­ven­tive şi arestul la domiciliu de la 31.03.2021 la 28.02.2022. Constată că, de la data de 28.02.2022 la zi, inculpata s-a aflat sub puterea măsurii preventive a controlului ju-diciar. Dispune confiscarea de la inculpată şi obligă pe aceasta la plata sumei de 80.000 de lei (40.000 de lei primită pe relația cu martorul Cârtiţă Ioan Adrian și 40.000 de lei primită pe relația cu martorul Bocan Lucian Ciprian).

Cu suspendare, dar cu condiții
Soțul acesteia, Hadrian Sârbu, a fost condamnat la 2 ani și patru luni de în­chi­soare pentru infracțiune de trafic de in­flu­ență în formă continuată, însă cu suspendare, sub supraveghere timp de 3 ani. „Obligă pe inculpatul Sârbu Hadrian ca, pe durata termenului de supra­ve­ghe­re, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Ser­viciul de Probaţiune Hunedoara, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prea­labil, schimbarea locuinţei şi orice de­pla­sare care depăşeşte 5 zile; d) să co­mu­nice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune inculpatului să nu părăsească teritoriul României, fără acor­dul instanţei. Pe parcursul ter­me­nului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremune-rată în folosul comunităţii, în cadrul Bibliotecii Judeţene Ovid Densuşianu Hunedoara- Deva sau în cadrul Consiliului Local Deva – Ser­vi­ciul Public de Întreţinere şi Gospodărire municipală Deva, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. Revocă măsura preven­tivă a controlului judiciar. Dispune con­fis­carea de la inculpat şi obligă pe acesta la plata sumei de 40.000 de lei”.
Cumnatul Laurei Sârbu, Adrian Mihai Bodrean, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru complicitate la trafic de influență, dar și pedeapsa sa a fost sus­pendată sub supraveghere, pe un termen de 3 ani.

Amendă uriaşă
De asemenea, SC SMART DRUMCONS SRL „a fost condamnată la pedeapsa de 100.000 de lei amendă (200 zile amen­dăx500 lei cuantumul unei zile amendă) pentru complicitate la infracţiunea de trafic de influență. (relația cu martorul Cârtiţă Ioan Adrian). Aplică inculpatei pe­deapsa complementară, constând în suspendarea activităţii pe o durată de 2 ani. Condamnă pe inculpata- persoană juridică SC SMART DRUMCONS SRL la pedeapsa de 100.000 de lei amendă (200 zile amendăx500 lei cuantumul unei zile amendă) pentru complicitate la infrac­ţiunea de trafic de influență. (relația cu martorul Bocan Lucian) Aplică incul­patei pedeapsa complementară, cons­tând în suspendarea activităţii pe o du­ra­tă de 2 ani. Contopeşte pedepsele sta­bilite şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 100.000 de lei amendă la care se adaugă sporul obligatoriu de 33.333,3 de lei, urmând ca inculpata să exe­cute pedeapsa rezultantă de 133.333,3 de lei şi suspendarea acti­vi­tăţii pe o durată de 2 ani. Menţine măsura sechestrului asigurător dispus în cauză prin ordonanța procurorului din data de 05.04.2021, aşa cum a fost modificată prin ordonanța procurorului din data de 20.04.2021”.
Fiecare inculpat va fi obligat la plata sumei de câte 6.700 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. (A. Năstase)