Comunitate

Lucrări de modernizare a străzilor din comuna Cerbăl prin PNI ”Anghel Saligny”

Mai multe străzi din comuna Cerbăl vor fi modernizate cu fonduri guver­na­mentale nerambursabile acordate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Gradul de confort
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pu­blice și Administrației a aprobat la finanțare mai multe proiecte depuse de administrația publică locală din comuna Cerbăl, unitate administrativ teritorială condusă de primarul Mircea Claudiu Costa (foto).
Sunt proiecte care rezolvă proble­mele infrastructurii rutiere, dar toto­dată au fost gândite și obiective inves­tiționale pentru realizarea unui sistem modern de alimentare cu apă în co­mună.
Zilele trecute, Primăria Comunei Cerbăl a scos la licitație contractul de lucrări care vizează modernizare DC 115A sat Ulm, DC 121 Sat Arănieș, DC 118 sat Merișoru de Munte și mai multe străzi din satul Cerbăl – Lotul 1 – modernizare SC 115A sat Ulm, DC 121 Sat Arănieș.
Valoarea totală a contractului pen­tru acest lot este de peste 3,6 mili­oane de lei, iar ofertele pot fi de­puse până la data de 30 octom­brie 2023.
Sunt lucrări care vin în con­tinuarea celor deja exe­cutate de administrația publică locală din această comună, care a înțeles să dră­muiască fiecare leu din bugetul local și să se sprijine cu fondurile guver­na­mentale și europe­ne, astfel încât să rezolve problemele de infra­structură rutieră și să crească gradul de confort al localnicilor din aceste ținuturi.
Situată în spectaculosul Ținut al Pă­durenilor, comuna Cerbăl are în com­po­nență satele Cerbăl (reședința co­munei), Arănieș, Feregi, Merișoru de Munte, Poiana
Răchițelii, Poienița Tomii, Socet și Ulm.