Comunitate

Vălişoara: Ajutor pentru încălzire şi supliment pentru energie, doar dacă sunt solicitate

Magdalena Șerban

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 2023-2024 se va acorda de la 1 no­iem­brie 2023. Persoanele vulne­rabile primesc și pentru această iarnă sprijin de la stat, dar trebuie reținut că e alo­cat numai pentru o singură lo­cu­ință, respectiv cea de domiciliu sau, după caz, cea de reședință. La Vălișoara, con­ducerea publică face apel ca ce­tățenii vizați de prevederile legislative să depună actele necesare.

Rugăminte: să se grăbească!
„Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2023 – 2024 se acordă consumatorilor vulnerabili care au un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană, în cazul familiilor, și de până la 2053 lei/persoană, în cazul persoanelor singure. Amintim că toţi cei care vor să beneficieze de acest spri­jin lunar pentru încălzirea locuinței între 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024 trebuie să depună la primărie cererile și declarațiile pe propria răs­pun­dere. Plățile vor acoperi o sub-ven­ție lunară. Sprijinul se acordă diferen­țiat, în funcție de venit, iar compen­sarea se face la valoarea de refe­rință prevăzută de lege, mai exact: 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. De ase­me­nea, persoanele din categoria ce­lor amintite anterior pot beneficia, pe întreg parcursul anului, de un supliment pentru energie, în sumă fixă: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică și 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. Dacă singura sursă de energie utilizată este energia electrică, atunci cuantumul suplimentului va fi de 70 lei/lună″, a arătat primarul din Vălișoara, Camelia Bedea (foto).

Câți bani vor primi beneficiarii, în funcție de venit?
Este vorba de 90 la sută pentru cei care au un venit lunar între 200-320 de lei; 80 la sută pentru cei care au un venit lunar de 320-440 de lei pe lună; 70 la sută pentru cei cu venituri între 440,1-560 lei; 60 la sută pentru cei cu venituri între 560-680 de lei pe lună; 50 la sută pentru cei cu venituri între 680-920 de lei; 40 la sută pentru cei cu venituri între 920-1.040 de lei; 30 la sută pentru cei cu venituri între 1.040-1.160 lei pe lună; 20 la sută pentru cei cu venituri între 1160-1280 de lei; 10 la sută pentru cei cu venituri între 1.280- 1.386 lei/membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură. Există și un TEL VERDE pentru CONSUMATORUL VULNERABIL: 0800.86.86.22.