ActualitatePolitica si administratie

Licee, școli și grădinițe din județul Hunedoara, dotate prin PNRR!

La București, în prezența prim-mi­nis­trului Marcel Ciolacu, a ministrului Educa­ției, Ligia Deca, a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, dar și a altor membri ai Guvernului României, pre­ședintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echi­pa­mente digitale a unităților de învățământ special din județul Hunedoara”.

Echipamente digitale
„Evenimentul desfășurat la Palatul Victo­ria marchează un moment important pentru grădinițe, școli și licee, fiind cea mai mare investiție de până acum în dotarea unităților de învățământ preuniversitar din România. Peste 5.600 de unități de învățământ vor beneficia de fonduri pentru dotări în valoare de un miliard de euro. În județul Hunedoara, vor fi dotate cu echipamente digitale, ma­teriale didactice și mobilier, unități de învățământ din toate municipiile, orașele și din majoritatea comunelor. Îi felicit pe toți cei care s-au mobilizat pentru a obține aceste finanțări! Educația copiilor noștri trebuie să fie o prioritate pentru orice comunitate! Proiectul Consiliului Județean Hunedoara prevede dotarea unităților de învățământ special din județul Hunedoara cu echipamente digitale, materiale di­dac­tice și mobilier specific în vederea mo­der­nizării infrastructurii educaționale și adap­tarea acesteia la standardele actuale de educație. Analizele de nevoi au fost rea­li­zate de către Inspectoratul Școlar Jude­țean Hunedoara, instituție căreia îi mul­țu­mesc pentru sprijin, iar beneficiarii direcți sunt tinerii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara (care își desfășoară activitatea în municipiile Hunedoara și Lupeni) și Centrul de Pe­da­gogie Curativă Simeria. Proiectul este fi­nan­țat prin Programul Național de Redre­sare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Com­ponenta C15 Educație. Valoarea totală a proiectului este de 1.659.574 de lei, iar durata de imple­men­tare este 26 iulie 2023 – 30 decembrie 2024”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.