Comunitate

Lăpugiu de Jos: Ajutor oferit fermierilor pentru culturile agricole afectate de secetă

Magdalena Șerban

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unei sche­me de ajutor de stat sub formă de grant, de 300 de milioane de lei, acor­dat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada mar­tie-septembrie 2022. Con­du­cerea comunei Lăpugiu de Jos anunță ce­tățenii că pot depune/transmite la Direcția pentru Agricultură Jude­țeană Hunedoara (până la data de 20 iulie 2023) cereri de solicitare a aces­tui sprijin.

Porumb, floarea – soarelui, soia și mazăre
Ajutorul de stat sub formă de grant unitar este în cuantum maxim de 1.000 lei/ha aferent unui grad de ca­la­mitare de 100 la sută, care este pre­vă­zut în pro­cesul-verbal de cons­tatare şi eva­lu­are a pagubelor, pen­tru oricare dintre cul­turi. Dacă procentul de cala­mitare este de peste 30 la sută şi până la 100 la sută, suma care se poate acorda se dimi­nu­ează corespunzător. Beneficiarii sunt producători agricoli persoane fizice; producători agricoli per­soane fizice autorizate, între­prin­deri individuale şi întreprinderi fa­mi­li­ale constituite po­trivit prevederilor OUG nr. 44/2008 pri­vind desfăşurarea activităţilor eco­no­mice de către per­soanele fizice auto­ri­zate, între­prin­de­rile individuale şi în­tre­prinderile fa­mi­liale; producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de orga­ni­zare. „Acest ajutor se acordă pentru culturile de po­rumb, floarea – soarelui, soia și mazăre. Doar cei care și-au lu­crat pământul și au făcut sa­cri­ficii, de­pu­nând efort sus­ți­nut pot în­țe­lege ce înseamnă seceta care le-a dis­trus toată munca. Este o formă de sprijin pe care puteți să-l obțineți, fiind dreptul dum­nea­voastră. Dacă întruniți condițiile, e păcat să-l pierdeți”, a afirmat primarul Alin Chiorean (foto). Ce mai trebuie specificat e că în cazul fermierilor care dețin asigurări pentru secetă sau sunt beneficiari ai măsurii 17.1, sunt obligați să menționeze în cererile de plată, la secțiunea Declarații și an­ga­ja­mente, sumele pe care le-au primit de la aceste societăți de asigurare. Potrivit datelor centralizate la nivel național din procesele-verbale de constatare şi eva­luare a pagubelor la culturi agri­cole, un număr de peste 148.000 de fermieri au fost afectaţi de seceta pe­do­lo­gică, iar o suprafaţă cul­ti­vată de peste 1.110.000 ha a fost cala­mitată în dife­rite grade de afec­tare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura