Comunitate

Școala din Ghelari, dotată în baza unei finanțări obținute prin PNRR

Magdalena Șerban

Administrația publică din Ghelari a câștigat o nouă finanțare, de data aceas­ta pentru dotarea școlii gim­naziale din localitate cu mobilier, ma­te­riale didactice și echipamente digitale. Suma alocată și aprobată este de 396.785 de lei (echivalentul a 79.500 euro). Obiectivul proiectului prevede modernizarea infrastructurii edu­ca­țio­nale și adaptarea acesteia la stan­dar­dele actuale.

Ca la oraș
Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele şi dotările – într-un cuvânt, infrastructura edu­caţională – constituie elemente vi­tale ale mediilor de învăţare din şcoli. Re­zul­tatele cercetărilor în domeniu suge­rează că acestea conduc la îmbună­ță­țirea predării, a rezultatelor elevilor şi la reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii. Cu toate că decidenții din domeniul învăţământului îşi con­cen­trează atenţia din ce în ce mai mult asu­pra calităţii educației şi a mediilor de în­vă­ţare, multe ţări au o abordare frag­men­tară sau fără o viziune de ansamblu privind investiţiile aferente. În România, de exemplu, deciziile au fost luate de-a lungul timpului pe baza unui model ne­coordonat şi descentralizat, determinat de nevoi de moment şi fonduri limitate, și nu pe baza unei abordări strategice. Însă acum, pentru prima dată în istoria educației, peste 1 miliard de euro a fost alocat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar. Descentralizarea deciziilor de achiziție înseamnă că fiecare și-a putut alege echipamentele potrivite nevoilor sale. ,,Am făcut un pas înainte în ce privește sistemul local de învățământ. Trebuie să ne aliniem atât cursului firesc al evoluției, cât mai ales cerințelor din domeniu. Astfel, printre dotările prevăzute în pro­iect se numără mese reglabile și scaune reglabile, mobilier individual, dulăpioare, catedre, table magnetice, flippchart, licențe soft, etc. Nu putem vorbi despre școala viitorului dacă nu înțelegem ne­voile copiilor și dinamica lucrurilor. Opor­tu­nitatea de a implementa în cadrul uni­tă­ților de învățământ unele tehnologii di­gitale dedicate este extrem de im­por­tantă pentru calitatea actului educa­țio­nal. Nu cred că ar trebui să existe vreo diferență între școlile din orașe și cele de la sate. Acum avem oportunitatea de a le echilibra. Felicit întreaga echipă care a pus umărul la reușita demersului. Efortul trebuie recunoscut și apreciat”, a spus Iancu Emerson Toma (foto), primarul din Ghelari. Trebuie subliniat că la nivel central, 72 la sută din școlile și liceele din mediul rural nu sunt dotate cu labora­toare de ştiinţe, iar aproape 40 la sută din acestea au toalete în exterior. Chiar dacă unităţile de învăţământ din mediul urban sunt mai bine dotate decât cele din rural, multe sunt supraaglomerate. Unul din patru elevi de la oraș merge la o şcoală supraaglomerată, iar în multe din­tre aceste școli se învaţă în schimburi.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura