ComunitatePolitica si administratie

La Orăștie se va construi o nouă creșă

Magdalena Șerban

Nici bine nu s-a uscat cerneala pe ultimul contract de finanțare semnat de municipalitatea din Orăștie pentru noi obiective investiționale că recent s-a mai bifat încă unul. De data aceasta prin CNI. E vorba de o creșă modernă și prietenoasă nu doar cu cei mici, ci și cu mediul.

Pentru 40 de prichindei
„Am semnat contractul de finanțare cu reprezentanții Companiei Națio­nale de Investiții (CNI) și ai Mi­nis­terului Dez­voltării Lucrărilor Pu­blice și Adminis­trației (M.D.L.P.A.) pen­tru construirea și dotarea unei creșe noi, în municipiul nostru, mai exact pe strada Târgului. Va­loarea totală a proiectului este de 12.249.269,78,72 lei, iar finanțarea va fi asi­gurată de către M.D.L.P.A. în cadrul Planului Național de Redresare și Re­zili­ență, componenta C15 – Educație. Creșa va fi dotată cu panouri so­lare și foto­voltaice pen­tru a asigura necesarul de energie și apă caldă din surse rege­ne­rabile, iar anveloparea clădirii va fi bine izolată termic, cu uși și geamuri con­for­me. Edificiul va fi, de ase­menea, dotat cu pompe de căl­dură cu puțuri forate la mare adân­cime, care asigură un agent termic de 10 grade Celsius, indiferent de ano­timp. Vara pot fi folosite pentru răcirea spațiului, iar iarna ajută la încăl­zire, fiind nevoie de un aport de energie redus pen­tru a încălzi clădirea. Creșa va asi­gura 40 de locuri pentru copii, aceștia beneficiind de săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, bucătărie și spă­lă­torie proprie, cabinet medical, spații ad­mi­nistrative și spațiu de joacă amplu, în aer liber. Prin acest proiect ne propunem ca preșcolarii din municipiul nostru să be­neficieze de o creșă modernă, iar pă­­rin­ții lor de un real ajutor și de con­fortul că cei mici vor primi aten­ția cuvenită și educația ne­ce­sară integrării pas cu pas într-un sistem de învățământ adaptat vre­murilor de azi”, a arătat pri­ma­rul din Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan (foto). Mai trebuie precizat că municipiul va dis­pune în total de 3 creșe, realizate toc­mai în ideea de a onora doleanțele co­mu­­ni­tății. De altfel, este cunoscut faptul că edi­lul de aici este unul dintre cei mai ac­tivi în sprijinirea învăță­mân­tului local. Iar re­zul­ta­tele nu întârzie să apară, ținând cont de olimpicii care fac cins­te zonei, dar și mediile înregistrate de elevi.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura