ComunitatePolitica si administratie

La Brad, continuă lucrări ample cu fonduri europene

Magdalena Șerban

În baza unui proiect câștigat pe fonduri europene pentru îmbună­tă­țirea calității vieții în municipiul Brad, aici e realizat un centru cultural multi­funcțional și sunt refăcute și mo­der­nizate străzile de acces către acest obiectiv, mai exact Independenței și Liceului. Lucrările se află în derulare.

Edificiul fostei mine, fructificat cultural
Un spaţiu neutilizat de 385 de metri pătraţi va fi transformat în centru cultural, prin modernizarea clădirii exis­tente şi toto­dată dotarea acesteia. Sunt prevăzute izola­rea termică a fața­de­lor, în­locuirea feres­tre­lor exis­tente cu unele ter­mo­rezisten­te, reface­rea insta­la­țiilor și fi­ni­sa­jelor, re­com­partimentări interi­oa­re, construirea unui acoperiș cu învelitoare din tablă și ame­na­jarea unei mansarde care să servească drept perimetru de depozitare, dotarea cu mobilier și alte echipamente spe­ci­fice. Cele două străzi care vor fi mo­dernizate (carosabil – 800 mp şi tro­tuare – 1.600 mp) asigură accesul la centrul cultural multifuncţional şi le­gă­tura cu alte zone rezidențiale ale mu­nicipiului Brad.
Valoarea totală a proiectului este de 4.161.871 lei, din care 3.948.252 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, asigurată prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regene­rării orașelor mici și mijlocii. Durata de implementare este de 34 de luni. „Este un program investițional important pen­tru comuni­ta­tea noastră, fiind ob­ținut din bani europeni neram­bur­sabili. Se află în proces de implementare, iar prin materializarea lui se va rea­bilita o arteră prin­ci­pa­lă de circulație din mu­nici­piu și va fi salvată o clădire, ce a fos­tei Mine Țebea, ce va fi redată co­m­u­ni­tă­ții ca centru cultural”, a subliniat pri­ma­rul munici­piului Brad, Florin Cazacu (medalion).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura