ActualitateComunitate

La Blăjeni, intervențiile de urgență și cele edilitare se vor face cu ajutorul unui utilaj achiziționat din bani europeni

Magdalena Șerban

Ce fac primarii harnici când conduc localități mici, cu un buget care abia ajunge pen­tru supraviețuire? Acce­sea­ză fond­uri europene și gu­ver­na­men­tale, ca să poa­tă mișca lucrurile în direcția bună. La Blăjeni, s-a mizat pe banii de la UE și bine s-a făcut, acum primăria având un utilaj nou, care va salva multe situații de forță majoră.

Îl pun la treabă
„Prin Grupul de Acțiune Lo­cală «Țara Zarandului» LEADER GAL, din care fa­cem parte, am depus proiect și am câș­tigat finanțare pentru achiziția unui utilaj pentru situații de urgență și întreț­inere domeniu public, suma primită de la UE fiind 30.000 de euro, la care se adaugă contribuția proprie. Ținând cont că avem o comună poziționată neliniar, cu un relief nu foarte simplu de gestionat, există si­tuații în care trebuie să in­ter­ve­nim prompt și în timp util, pentru astfel de lucrări fiind nevoie de acest mini­ex­ca­vator pe șenile, pen­tru între­ți­nerea do­meniului public. Bine­înțeles, va fi folo­sitor în orice sezon. Dacă iarna trebuie să asigurăm flui­di­zarea căilor de acces, în restul anului sunt multe lucrări de în­treținere și decolmatare de șanțuri și ri­gole în toate satele aparținătoare, in­ter­venții în locuri greu accesibile ori în­guste, între­ți­nerea spațiilor verzi, pre­cum și a drumurilor comunale și vici­nale. De altfel, în cadrul admi­nistrației lo­cale avem com­par­timent de adminis­tra­re și între­ți­nere a domeniului public, pre­cum și un serviciu voluntar pentru situații de urgență, așa că cei de aici vor folosi mini­ex­cavatorul care, datorită di­men­siunilor sale reduse, poate fi în­căr­cat pe o platformă și trans­portat rapid acolo unde e nevoie să in­ter­ve­nim și să rezolvăm problemele”, a transmis Horia Flavius Jurca (foto), primarul din Blăjeni. Rea­mintim că Programul de Incluziune și Demnitate Socială, dar și Fondul Euro­pean Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul Social European Plus sunt filiere euro­pene pe care edilii le pot accesa pentru a reuși să pună în prac­tică obiective prevăzute din strategia de dezvoltare locală, dar și a prioritiza lista de investiții. Însă nu toți depun efor­turi, e drept. Blăjeni e la polul pozitiv şi în slujba comunităţii.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura