Sport

Jocurile olimpice, în imaginația copiilor

Concursul Național ”Jocurile Olim­pice în imaginația copiilor” din acest an și-a desemnat câștigătorii.
Ajunsă la a XXXI – a ediție, con­frun­tarea desfășurată cu sprijinul Aca­de­miei Olimpice Române (AOR), sub egida Co­mi­tetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a fost ca de fiecare dată o pro­vocare pen­tru elevii care au participat pe trei ca­te­go­rii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani. Pentru fiecare dintre aceste cate­gorii au fost acordate câte un premiu I, un premiu II, un premiu III, un Premiu Spe­cial și 10 mențiuni. Raluca Mogoș, elevă în clasa a II-a, la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Deva, îndru­mată de prof. Îndrumător Petronela Luncan a pri­mit din partea juriului o mențiune pen­tru lu­crarea „Om și cal, o singură ființă”.