Investiţii în infrastructură la Hunedoara

În perioada 2016-2020, la Hunedoara au fost asfaltate 39 de străzi (trotuare, alei pie­tonale, parcări şi sensuri giratorii) şi au fost create 2.956 de locuri de parcare noi, lucrări în valoare de aproape 50 de milioane de lei (peste 10 milioane de euro). Suprafaţa totală a lucrărilor de asfaltare este de 268.957,07 metri pătraţi.
„Infrastructura rutieră este importantă, aşadar, consider acest domeniu prioritar pen­tru investiţiile pe care le derulăm în municipiul Hunedoara. Am asfaltat tot ce s-a putut asfalta în timpul mandatului meu de primar şi voi continua până când nu va mai exista nici un drum neasfaltat în oraş. Este un proces de du­rată şi oamenii au în­ţe­les, în mare, că nu poţi deschide şantiere si­multan în tot oraşul, de aceea asfaltăm şi reabilităm siste­ma­tic in­fra­structura ru­tieră. Avem în vedere şi pietonii – pentru că autoturismele ne sunt de ajutor, dar nu pot aca­para tot spaţiul – şi am creat în Hunedoara alei pieto­nale unde maşinile nu au acces”, a de­clarat Dan Bobouţanu (foto), primarul municipiului Hunedoara.
Străzile care au fost asfaltate sau reabilitate sunt: Gheorghe Bariţiu, Elisabeta Mărginea­nu, Mărţişorului, Popa Şapcă, Tur­nătorului, 1 Decembrie (fosta Moldovei), Topitorului, Coc­sa­rilor, George Enescu, Piaţa Florilor, Ion Crean­gă, George Topârceanu, Constantin Do­bro­geanu Gherea, Dorobanţilor, Ecaterina Var­ga, Traian Vuia, Poştei, Zambilelor, Privighe­to­ri­lor, Carol Davila, Dr. Mari­nescu, Brazilor, Can­ta­cuzino, Constantin Bursan, Chizid, Alei pie­tonale şi trotuare zona „Flacăra”, Alei blocuri Q (ICSH), zona pietonală Bulevardul Corvin, Bd. Mihai Viteazul, Piaţa Libertăţii, tro­tuar Stra­da Avram Iancu, zona „CEC”, acces din Bd. Traian la DAR Dräxlmaier. Au fost, de ase­me­nea, realizate: un zid de sprijin pe strada Brazilor, un sens giratoriu între Bd. Traian şi Strada Bucegi, două staţii de autobuz în zona Spitalului Municipal.

În prezent, în municipiul Hunedoara se lu­crează la asfaltarea străzilor Mierlei, Cio­cârliei, Al. Parcului – din Centrul Vechi, iar în cu­rând vor începe lucrările la partea rămasă neasfaltată din Bd. Corvin (spre Avram Iancu).
În perioada 2020-2024, vom reabilita ur­mă­toarele străzi: Peştişu Mare (inclusiv Valea Ba­nilor), Str. I.L. Caragiale, P-ţa Eliberării, Str. Eli­be­rării, Parcare Bl. 20 Str. Laminatorului, Par­ca­re şi alei în spatele Băncii Transilvania – Ad­mi­nistraţia Financiară, Spate zona Maritan (afe­rentă bloc turn), Alei, trotuare, parcări Vio­rele, Bl. 5 şi 6, Str. Oţelarilor, Str. Severin, Str. Fur­nalelor, Str. George Enescu parţial, zona BCR – Policlinica Stomatologie, Str. Serei, Str. Cipri­an Porumbescu, Str. 22 Decembrie (Re­pu­blicii-Corvin), Str. Gheorghe Lazăr, Str. Con­stan­tin Brâncuşi, Str. Spiru Haret, Str. Nicolae Tonitza, Str. Pictor N. Grigorescu, Strada Th. Aman, Al. Th. Aman, Str. Pictor Lu­chian, Str. Ni­co­lae Băl­cescu, Str. Bicaz, Str. T. Cipariu, Str. Ro­tarilor, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Carpaţi, Str. Roma­nilor, Str. Libertăţii, Str. Gabriel Bethlen, Str. Mihai Eminescu, Str. Pomilor, Str. Ştefan cel Mare, Piaţa Unirii, Str. Dacilor, Str. Dumitru Mer­ticariu, Str. 1 Mai, Al. Bicicliştilor, Str. Parân­gului, Str. Simion Băr­nuţiu, Str. Al. Odobescu, Str. Voicu Cneazu, Str. Crinilor, Str. Dragoş Vodă, Str. Gheorghe Doja, Str. Aleea Zorilor, Str. Unirii, Str. Dimitrie Can­temir, Str. Roma, Str. Aleea Drum Nou, Str. Pă­durii, Str. Aleea Pădurii, Str. Pri­măverii, Str. Bră­det, Str. Dâmbului, Str. Me­rilor, Str. Mu­re­şului, Str. Eroilor, Str. Castelului şi Constantin Bursan, Str. Maior Mircea Stângă, Str. 9 Mai, Al. Ciprian Porumbescu.
În total, va fi alocată suma de 98 de mili­oane de lei pentru a asfalta 234.619 mp. Vor fi, de asemenea, asfaltate drumurile vicinale din localităţile aparţinătoare: Hăşdat, Boş, Groş, Zlaşti, Răcăştie şi Buituri. (D.B)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.