ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT. Unde, energii, vibraţii, informaţii

26 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Educatie si cultura

De Valentina Mureşan

Dragilor dragi, v-am vorbit de nenu­mărate ori despre forma gând, una dintre cele mai puternice energii create de noi înşine, iar astăzi am să vă învăţ cum să folosiţi această energie a gândului, ca să vă meargă bine în viaţă, să reuşiţi ce vă propuneţi şi să experimentaţi stări de bine. Gândul este o structură care are la bază energia voastră şi devine arhitectura fericirii voastre. Gândurile pot fi in­terne sau externe, pot fi pozitive sau negative. Cele interne ne definesc pe fie­care, sunt cele care vin din conşti­inţa noas­tră, din ceea ce suntem, din frec­ven­ţele ma­teriei pe care am folosit-o să hră­nim min­tea noastră (experienţe de viaţă, şcoli, cărţi citite, spiritualitate), cele ex­terne vin din conştiinţa socială, din mediul pe care-l frecventăm, sau din an­turajul nostru. Iar atunci când vrem să ne con­trolăm gândurile trebuie să re­glăm frecvenţa pe care vrem să le acce­săm. Po­zitivismul sau negativismul gândurilor noas­tre au la bază structura emoţio­nală a celui care emite. Un om pre­ponderent vesel va emite gânduri po­zitive, pe când unul pră­păstios va emite mereu gânduri negative.
Comunicarea între oameni, legarea pri­e­teniilor, sau asocierile economice, se fac pe baza unor unde energetice care permit oa­menilor să interacţioneze între ei. Cu sigu­ranţă ni s-a întâmplat fiecăruia să întâlnim oameni care la prima vedere ne sunt an­tipatici, sau alţii extrem de simpatici. Cu primii nu reuşim să legăm două fraze, iar cu ceilalţi vorbim de parcă ne-am cunoaşte de-o viaţă. Aceste fenomene sunt explicate prin undele energetice care ne leagă de unii oameni, iar dacă sunt incompatibile, ne vor respinge faţă de alţii. Mai sunt situaţii în care poţi deveni prieten la cataramă cu un om pe care abia l-ai cunoscut, sau poţi rupe prietenii de-o viaţă, fără nici un motiv palpabil. Răspunsul se află tot pe palierul de unde pe care le emitem unii spre alţii.
Toate aceste cazuri au la bază ancorajul nostru pe axa: trecut – prezent – viitor. Dacă ancorajul nostru este în trecut, în ceea ce ni s-a întâmplat (bun sau rău), în vibraţiile in­com­patibile cu prezentul, vom relaţiona cu oa­meni care trăiesc şi ei în/din trecut. Deza­van­tajul îl constituie faptul că prezentul ne-o ia înainte şi rupem ghidajul spre viitor. Dacă trăim în starea de prezenţă, adică în acest acum, vom fi foarte atenţi la ceea ce ni se în­tâm­plă, suntem atenţi la ceea ce emitem, la gân­durile pe care le emitem, la vorbele sau manifestările noas­tre. Pre­zentul ne oferă şan­­sa de a vedea vii­torul mai din aproa­­pe. Tot sta­rea de pre­zenţă din pre­zent ne oferă o şansă colo­sală, încre­dibil de fru­moasă, ace­ea de a fi co-creatorul propriei vieţi, de a manifesta do­­rinţe şi de a le ma­terializa foarte uşor, pen­­tru că sub­con­şti­entul îşi are propulsia pe timpul prezent.
Mai există o variantă de formă gând care poate influenţa pe momet, ceea ce se în­tâmplă în viaţa altor oameni. Există per­soane extrem de răutăcioase, dificile, cu o mentalitate pe care nici un argument nu o poate modifica, dar le place să pară bune
în faţa lumii. Nu le iese aproape niciodată, pentru că teatrul lor e de proastă factură şi îşi dau foarte repede arama pe faţă. Aceşti oameni nu se pot abţine să nu se bucure când altcuiva i se întâmplă ceva rău, nu sunt empatici, nu ştiu să se bucure de nimic. Dar să fe­rească Dumnezeu să-i superi, să-i deranjezi cu ceva, pentru că vor îndrepta spre tine toate frecvenţele lor joase, toate câmpurile negre, iar momentul în care emit cu gândul la tine te va impacta instant, oriunde ai fi şi orice ai face. Eu am o ”prietenă” pe care o şi sun după ce mi se întâmplă ceva ciudat şi aflu imediat că… ”tocmai ce se gândea la mine…” iar eu ba dau cu capul de ceva, ba îmi strâmb degetul mic de la picior, dând zdravăn cu el într-un picior de masă, ba scap ceva din mână, după ce am muncit jumătate de zi la el etc.
Dar toate acestea pot fi înţelese doar dacă veţi căuta informaţii care să între­gească acest subiect. Nu putem modifica trecutul, uneori nici prezentul. Dar viitorul stă în puterea noastră să-l creăm în avan­tajul nostru. Lăsaţi oamenii să vină şi să plece din vieţile voastre, pentru că mişcarea lor va crea un flux energetic. Păstraţi-i pe cei care-i simţiţi pe undele voastre, care vor­besc pe limba voastră, iar subiectele de discuţie sunt în sfera de interes a tuturor. Este de preferat să savuraţi chiar singu­ră­tatea, în aceste vremuri, decât să toleraţi energii incompatibile cu voi, pentru că trăim mai intens ca niciodată. Lăsaţi câmpul inimii să crească şi veţi începe să simţiţi ce e bine şi ce e rău, ce vi se potriveşte şi ce nu, cine şi ce vă este benefic. În aceste timpuri tre­buie să ne asociem doar cu ceea ce ne ajută să creştem, să devenim cea mai bună va­riantă a noastră.

Până săptămâna viitoare…
ALEGEŢI SĂ TRĂIŢI CU DETAŞARE, BUCURÂNDU-VĂ DE VIAŢĂ!

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Gimnastică

Adunarea Generală se va desfăşura cu respectarea mă­surilor prevăzute de autorităţi pen­tru prevenirea şi combaterea pandemiei de coronavirus. Carmencita Constantin...

Răzvan Burleanu se îndoieşte că Liga I se va încheia pe teren

"Cu siguranţă asta ne-am dorit încă de la bun început, competiţiile să se termine pe teren, dar în momentul de...

Egal în primul amical de pregătire pentru CS Hunedoara

Meciul a fost bine venit, deoarece şi hunedorenii ar fi trebuit să joace, dar la Timişoara, cu ASU Politehnica, formaţie...

Închide