Comunitate

Insemex Petroșani, medaliat cu aur la PRO INVENT 2023

Magdalena Șerban

Recent, la Clădirea UTCN din Cluj-Napoca, s-a desfășurat unul dintre cele mai importante evenimente ro­mânești din zona de Vest, Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT”, ajuns la ediția a 21-a.
Organizarea a fost realizată de Uni­ver­sitatea Tehnică din Cluj–Napoca, sub egida Ministerului Educaţiei și Mi­nis­te­rului Cercetării, Inovarii si Digita­li­zarii. Institutul Național pentru Securi­tate Minieră și Protecție Explozivă – INCD INSEMEX Petroșani a participat cu o serie de inovații în domeniul de ac­ti­vi­tate specific, toate fiind re­com­pen­sate de către juriu cu 5 Diplome Speciale, 3 medalii de aur și 4 diplome de excelență PRO INVENT 2023.

Mereu pe podium
„Manifestarea a reunit universităţi, institute, centre şi staţiuni de cercetare, firme, asociaţii ale inventatorilor, pre­cum şi inventatori individuali din ţară şi din străinătate. În cele trei zile de des­fă­șurare, publicul și specialiștii au putut vedea peste 300 de invenții, brevete si cereri de brevet din toate domeniile de activitate: mecanică – motoare – mașini, electronică – electricitate, sanitare – ven­tilație – încălzire, sănătate – me­di­cină – cosmetică, agricultură – horti­cul­tură, alimentație – băuturi, energie și pro­tecția mediului. Salonul oferă ocazia de a fi expuse inovațiile și proiectele teh­nologice și de a interacționa cu potențiali parteneri sau investitori, ceea ce pentru noi este deosebit de im­por­tant. Premiile primite denotă, încă o dată, că efortul nostru nu este zadarnic, iar rezultatele se oglindesc în astfel de aprecieri. Felicit întreaga echipă și sunt con­vins că munca, seriozitatea și im­plicarea colectivului nostru vor aduce noi și noi lauri”, a comunicat dr. ing. Artur George Găman (foto), direc­torul general al Insemex Petroşani şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.