Politica si administratie

Hunedoara: Plan urbanistic digital pentru municipiu şi zona Castelului Corvinilor

Primăria Hunedoara va solicita o finanţare de peste 1,37 milioane lei prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), fonduri cu ajutorul cărora va actualiza, în format digital, Planul Urbanist General (PUG) al mu­ni­cipiului şi va realiza un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru aria protejată din jurul Castelului Corvinilor din lo­ca­li­tate, a informat marţi administraţia locală.

Pentru zona protejată În acest scop, de îndată ce apelul
de proiecte va fi deschis, Primăria Hunedoara va depune la Ministerul Dezvoltării două proiecte: primul, în valoare de peste 919.700 de lei, pentru actualizarea PUG în format digital, iar al doilea, de aproape 457.000 de lei, pentru realizarea unui PUZ în format digital pentru zona protejată Castelul Corvinilor.
Ambele planuri urbanistice vor fi elaborate în format Sistem Informa­ţio­nal Geografic (GIS), care va permite efi­cientizarea procesului de autorizare a construcţiilor.
Totodată, va creşte gradul de trans­parenţă a investiţiilor prin realizarea unei căi digitale de acces la docu­men­tele de urbanism şi amenajare a teri­to­riului ce vizează municipiul Hunedoara, a apreciat autoritatea locală. „Planurile urbanistice sunt do­cu­men­te extrem de importante pentru orice administraţie locală. PUG-ul munici­piu­lui avea nevoie de o actualizare şi, din moment ce trăim în era informatizării, ne-am gândit că este obligatoriu ca această actua­lizare să fie făcută în format digital, cu un sistem GIS, astfel încât oricine să poată avea acces la in­for­maţii actua­li­zate privind documen­taţia de ur­ba­nism. PUZ-ul pentru zona din preajma Castelului este foarte im­portant pentru a proteja din punct de vedere ar­hi­tectural acea arie, dar şi pentru a putea asigura o revigorare şi o dez­voltare ar­mo­nioasă a zonei”, a de­clarat pri­marul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.
Actualul PUG al municipiului Hunedoara datează din 1999, iar pentru zona con­stru­ită protejată din apropierea Cas­te­lului Corvinilor nu există un PUZ valabil.

One thought on “Hunedoara: Plan urbanistic digital pentru municipiu şi zona Castelului Corvinilor

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.