Hațeg: Nimic fără investiții!

Magdalena Șerban

Orașul Hațeg va beneficia de o serie de investiții care vor fi materializate cu pre­că­dere din bani europeni și guvernamentali, fiind vorba de lucrări de anvergură.

Sprijin central pentru primării
“Prin Programul Naţional de Investiţii ((Anghel Saligny)) ne dorim să realizăm di­verse obiective precum modernizarea centrului civic al orașului (prin reorganizarea drumului național și partea de parcări), demers estimat la circa zece milioane de lei. Totodată, mai urmărim ca prin aceeași axă să extindem rețelele de apă și apă uzată (în cuantum total de 3,706,248.33 lei, din care cota de cofinanțare de la bugetul propriu ajun­ge la 143,990.00 lei). Ca amplasament menționez Strada Octavian Goga, Strada 1 Mai, Strada Arsenie Boca. Un alt proiect e legat de modernzare de străzi (Ciprian Po­rum­bescu, Avram Iancu, Iancu de Hu­ne­doara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, Lunca de Sus, 1 Mai, Cimitirului 2, Octavian Goga plus străzi din localitatea Nalațvad – Aleea Castelului, Aleea Lacului și străzi laterale). Valoarea totală este de 9.999.807.07 lei, cu efort financiar de la bugetul orașului de 252.280.00 lei. Am speranţe mari de la acest program şi am încredere că o să fie de succes, așa cum au fost PNDL 1 şi PNDL 2. Plecăm, din start, de la premisa că e o deschidere investițională pe care nu trebuie să o ratăm“, a arătat Adrian Puşcaș, primarul din Hațeg. Edilul-șef a mai precizat că atunci când prin programul național amintit se va da drumul la po­si­bilitatea finanțării rețelelor de gaze naturale, se dorește să nu se piardă nici această opor­tu­nitate, la Silvașu de Jos și la Silvașu de Sus, cele două localități aparținătoare, fiind necesară introducerea unei asemenea rețele. Totodată, mai există o necesitate și în ce privește extinderea rețelei în anumite zo­ne din oraș, necuprinse în investiția desfă­șu­rată prin Programul Operațional Regional (POR).

Eficientizare energetică cu fonduri de mediu
Și prin Agenția Fondului pentru Mediu vor exista trei planuri investiționale ce au posi­bilitatea de a se concretizata în viitorul apro­piat, și anume creșterea eficienței ener­ge­tice a clădirii aferente Școlii Gimnaziale „Aron Densușianu” Hațeg (valoare totală de 4.561.578 de lei, din care 470.593 de lei e contribuția proprie), creșterea eficienței energetice a edificiului grădiniței cu pro­gram prelungit din Hațeg (în sumă totală de 2.229.703 de lei, din care 242.293 de lei re­prezintă contribuția locală) și eficientizarea sistemului de iluminat public (circa trei milioane de lei), prin înlocuirea vechilor lămpi cu unele noi, pe bază de led, cu mult mai eco­nomice, totul pentru ca facturile pentru con­sumul de energie electrică să scadă con­si­derabil.

O echilibrare bugetară parțială, dar binevenită
Pe de altă parte, la ultima rectificare bu­getară, deși s-au solicitat nouă milioane de lei, s-a primit un milion, însă tot e bine că nu a fost pe minus.
„Cred că relevantă e suma ce revine pe cap de locuitor, în final asupra comunităților răsfrângându-se orice fel de sprijin sau investiție. Nu e corect să se spună: uite, co­muna X a primit puțini bani față de comuna Y ori orașul Z are alocări mai mici sau mai mari, comparativ cu alții. Important e ceea ce îi revine fiecărui locuitor, pe concret. Atunci când vorbim de 300 de lei sau chiar 400-500 de lei per locuitor, e totuși o sumă bună. La Hațeg ajungem la 115 lei pe cap de locuitor (cu mult sub o comună), iar in­ves­tițiile noastre sunt cu mult peste cele de la un nivel de comună, de exemplu. Dar de ce să ne plângem când împărțirea s-a făcut toc­mai pentru a echilibra lucrurile. Ne este puțin greu, e drept. Să nu uităm că trebuie să susținem atât spitalul de aici, cât și liceul. Toți bolnavii din zonă vin la spitalul din Hațeg, la fel cum liceenii sau elevii frecventează instituțiile noastre de învățământ. Chiar de curând a trebuit să facem o rectificare bu­getară pentru a aloca bani pentru motorina des­tinată transportului cu microbuzele șco­lare care, evident, duc și aduc copii din Țara Hațegului“, a adăugat Adrian Puşcaş. De atfel, unii edili de oraș chiar s-au plâns că prea mult se grevează financiar pe ad­mi­nis­trațiile publice care au în sobordine spitale, de serviciile medicale oferite de res­pec­tivele unități sanitare beneficiind bolnavii din întregul areal. Dar, deocamdată, nu există un cadru legal care să reglementeze astfel de doleanțe. ,,Cu ce avem și cu ajutorul cre­di­te­lor bancare active, vom reuși să închidem anul curent fără pericolul de a nu ne des­curca cu plățile care trebuie onorate pentru cofinanțările la proiecte sau pentru chel­tu­ielile uzuale. Finalul lui 2021 aduce un grad bun de încasare a taxelor și impozitelor, în ciuda valurilor pandemice prin care am tre­cut. Mulțumesc cetățenilor care au și-au fă­cut datoria civică, indiferent de context. Tot ei dau dovadă de bună înțelegere și în ce privește respectarea restricțiilor impuse la nivel central de autorități“, a subliniat edilul șef.

Mașină de pompieri și asistență contractată
O noutate ce îmbracă o veste bună e că s-au alocat bani pentru achiziționarea unei mașini de pompieri cu sprijinul căreia se va putea interveni și în cazul localităților vecine, dacă e nevoie. ,,Vrem să încheiem contracte pentru a le oferi o astfel de asistență locali­tăților limitrofe, în caz de forță majoră. Lipsa oamenilor la ISU rămâne o problemă, la fel ca și logistica. Pentru a primi autorizare, tre­buie să avem două mașini de intervenție, așa că o vom cumpăra pe aceasta“, a încheiat edilul.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.