ActualitateComunitate

Hărău: Încă puțin până se va startul la înscrierile în programul Casa Verde

Magdalena Șerban

Administrația publică din Hărău anun­­ță cetățenii că vor avea la dis­poziție doar câteva zile pentru a acce­sa Casa Verde 2023. Astfel, cei care doresc să-și instaleze panouri foto­voltaice vor putea să se înscrie perso­nal în cadrul programului, prin inter­mediul aplica­ției informatice, doar în zilele de 22 iunie 2023, 23 iunie 2023, respectiv 26 iunie 2023. Legat de unitățile de cult, acestea o pot face în 27 iunie 2023, 28 iunie 2023 sau 29 iunie.

E decizia fiecăruia
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) demarează sesiunea de fi­nan­țare pentru înscrierea solicitanților persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de pa­nouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea aco­pe­ririi necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro. ,, Regiunea Vest, din care fac parte ju­de­ţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, are un buget alocat de 200.480.000 de lei, iar bugetul total, la nivel național, aferent întregului pro­gram (persoane fizice plus unități de cult) este de 1.750.000.000 de lei. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a be­neficiarului, adică 2.000 de lei. De ase­menea, trebuie subliniat faptul că finanțarea este asigurată pentru sis­teme fotovoltaice cu putere minimă de 3kWp. În cazul în care se optează pen­tru puteri mai mari, diferența de cost va fi asigurată de beneficiar. Acestea sunt reglementările. Este decizia fiecăruia dacă vrea sau nu să opteze pentru o resursă cu o putere imensă, așa cum e soarele, scopul fiind să-și reducă din chel­tuieli. Nu știm cum vor evolua lu­crurile pe piața de consum, dar cu­rentul electric deja nu e foarte ieftin. Soarele nu ne costă nimic și tocmai de aceea ar trebui folosit cât mai mult. Însă, repet, este părerea mea, iar alții poate privesc lucrurile în alt mod. Noi, ca adminis­trație publică, trebuie să-i informăm și să-i sprijinim cu emi­terea documen­te­lor necesare, dacă ne sunt so­licitate”, a transmis pri­marul din Hărău, Lucian Michael Albu Weber (foto).