Comunitate

Grădinița din Mărtinești, câștigătoare a unei burse naționale

Magdalena Șerban

\Grădinița cu program normal a co­munei Mărtinești a reușit să obțină una din cele 21 de burse naționale oferite de Fundația Noi Ori­zonturi pentru a or­ga­niza în cadrul co­munității – Clubul fa­miliei. Primarul lo­cului, Adinel Botescu (foto), salută un astfel de demers, experiența sa ca și cadru didactic permițându-i să aprecieze foarte bine feed-back-ul acțiunii.

Rol de susținere și învățare
Clubul familiei reprezintă o serie de activități copil- dascăl, dascăl – părinte, copil-părinte (lucru manual, literație și educație parentală). „Cercul Siguranței” vine ca un plus pentru aceste acțiuni ce au ca scop apropierea familiilor de școa­lă și crearea unui mediu sigur pentru co­pii, în vederea unei dezvoltări armo­nioa­se și a unei învățări cu sens. Potrivit Ancăi Arnăutu – învățătoare, timp de 8 săp­tă­mâni, copiii de la grădinița din Mărtinești și părinții acestora se vor bucura de ate­liere pregătite cu drag de educatoare și în­vățătoare. În ajutor le va veni un fa­ci­li­tator al „Cercului Siguranței” care le va oferi părinților oportunități de a se apro­pia de copiii lor, făcând loc unei relații sigure, de bază. Astfel, vor deprinde arta Mâinilor dibace – Ateliere de meșterit, în cadrul cărora părinți și copii vor lucra îm­preună pentru a confecționa obiecte, a Minților ascuțite – Ateliere de Citim Îm­pre­ună, precum și Inimi deschise – Cer­cul Siguranței – Ateliere de educație pa­rentală la care participă doar părinții. Prof. Adriana Bârcean este coordona­to­rul proiectului, demersul având susți­ne­rea prof. Aurelian Rusan (director). „Îi fe­licit pe toți cei implicați și mă bucur că deși vorbim de o comună care la ora ac­tuală mai are active doar o grădiniță și o școală primară, totuși, efortul despus de dascăli a fost răsplătit prin câștigarea unei astfel de burse. Noi, ca autoritate publică, nu avem vreo contribuție în afară de partea logistică, succesul da­torându-se exclusiv celor care au con­cre­tizat acest proiect. Ce stă în puterea noastră pe segmentul de învățământ ține de oferirea burselor sociale și a celor de merit. Sunt circa 20 de elevi de toți la nivel teritorial, nu avem un efectiv școlar numeros. Restul înseamnă cursuri urmate la Călan sau Orăștie, la șco­lile și liceele de acolo. Cât privește strict școala noastră din Mărtinești, este modernizată și pusă la punct. Ne mai dorim să implementăm panouri foto­vol­taice pentru a reuși să scădem din cos­turile cu consumul de energie. Ne orien­tăm să vedem pe ce axă ne-am încadra”, a precizat Adinel Ioan Botescu, primarul din Mărtinești.