Comunitate

Geografii și magia muzeului devean

Cu ocazia celor 70 de ani de la în­fiin­țarea Societății de Geografie – Filiala Județului Hunedoara, asociație pro­fe­sională cu caracter științific și cultural, muzeul devean a primit vizita cadrelor didactice din toate zonele țării.

Aplicații în teren
„Credem (și sperăm!) că le-a plăcut la noi și că am reușit să le transmitem puțin din magia locului nostru. Au fost o prezență minunată și îi așteptăm cu brațele deschise oricând decid să ne mai viziteze”, au informat repre­zen­tanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.
Simpozionul omagial „Geografii iden­titare – locuri, oameni, fapte Deva. 70 de ani de activitate în cadrul Socie­tăţii de Geografie din România – Filiala Judeţului Hunedoara”a avut prin­tre altele și aplicații în teren la Cetatea Devei și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.
Principalul obiectiv al simpozionului a fost de a evidenția activitatea desfă­șu­rată de SGR – Filiala Județului Hune­doara, în cei 70 de ani de existență și bu­nele practici din activitatea geo­grafică care au contribuit și contribuie la dezvoltarea personalității umane și evoluția pozitivă a societății.
Manifestarea la care au participat 94 geografi și simpatizanți din întreaga țară, a evidenția sistemul de valori care conferă durabilitate elementelor cog­nitive și aplicative promovate prin geo­grafie. (A.N.)