ComunitatePolitica si administratie

Comunitatea din Ghelari, așteptată să sărbătorească Ziua Națională, pe 1 Decembrie

Magdalena Șerban

Românii de pretutindeni sărbă­to­resc pe 1 Decembrie Ziua Națională a României, cel mai im­portant mo­ment din istoria neamului nos­tru. Unii pri­mari au decis să trea­că peste a­ceas­tă dată fără să organizeze vreun eve­ni­ment de­di­cat, iar alții îl marchează în stil tradițional. La Ghelari, de exem­plu, nu vor lipsi cos­tumele populare, fan­fara și fasolea.

Istoria unește
„Ba e pandemie, ba nu sunt bani, ba avem altele pe cap, mereu in­tervine ceva, dar cred că Ziua Națională a României merită măcar atât din partea noastră: un mic efort pentru a bucura ini­mile patrioților. Vreau să anunț cetățenii că la fel ca și anul tre­cut, pregătim o ma­ni­fes­tare la care ne bucurăm să vă in­vi­tăm. Acțiunea ne va reuni la biserică și vom face o pa­radă a portului popular. Va fi un recital susținut de copii și vom avea ală­turi și ceea ce e emblematic pen­tru comuni­ta­tea noastră: Fanfara de la Ghelari. Vom pune la dispoziția celor prezenți câte o porție de fasole. Dat fiind­că am intrat în postul Cră­ciu­nu­lui și cre­din­cioșii res­pec­tă orânduirea creș­tină, am op­tat pen­tru mâncare de post, deci fără câr­­nați și ciolan. Fie că sunteți plecați tem­porar, la muncă în străinătate, în vizită pe alte continente sau stabiliți deja de mult timp în altă parte, această zi vă aparține ca nație și este un bun pri­lej să vă amintiți că, dincolo de ne­nu­mă­ratele neajunsuri și nemulțumiri, aveți o legătură de drept cu statul român. Cei care vor să participe sunt așteptați cu mare drag ”, a transmis Iancu Emerson Toma (foto), primarul din Ghelari. Rea­mintim că de mai bine de un sfert de veac, țara noastră își celebrează ziua na­țio­nală pe 1 Decembrie. Data este istoric legată de Adunarea Națională de la Alba-Iulia din 1918, când 1228 de de­le­gați decideau în unanimitate uni­rea Tran­silvaniei, Banatului, Crişanei şi Mara­mureşului cu România, păstrarea unei autonomii locale, pe baze de­mo­cratice, egalitatea naţionalităţilor şi a religiilor. În perioada monarhiei, ziua na­țio­nală se celebra pe 10 mai, dată cu­nos­cută în is­torie ca fiind ziua în care Carol de Hohenzollern depunea în 1866 jură­mân­tul în fața Adunării Re­prezen­tative a Prin­cipatelor Române. Ulterior, în perioada comunistă, ziua națională s-a mutat pe 23 august, de­cla­rată ziua insurecției armate anti­fas­ciste – prilej de mani­fes­tări comuniste de mare am­ploare. Abia în 1990, pre­șe­dintele Ion Iliescu hotăra, împreună cu Frontul Salvării Naționale, mutarea pentru a treia oară a zilei na­ționale pe data de 1 Decembrie.