Comunitate

Geoagiu: De la debarcader cu ponton plutitor, la sistem modern de iluminat și dotarea cu echipamente de încălzire a sălii de sport

Magdalena Șerban

Zona de agrement de pe râul Mureș este sub lupa administrativă a condu­cerii publice din Geoagiu, aici punându-se în practică lucrările de amenajare a unui debarcader cu ponton plutitor, în baza unor fonduri europene neram­bur­sa­bile. Totodată, în scurt timp se aș­teap­tă sem­narea contractelor de fi­nan­țare pentru alte două investiții de anvergură.

Pentru localnici și vizitatori
Amenajarea zonei de agrement la râul Mureș se află în desfășurare, termenul de finalizare a investiției fiind 31 de­cem­brie 2023. „Ne dorim dezvoltarea tu­ris­mul pentru pescuit recreativ-sportiv, cu/fără am­barcațiuni, prin realizarea unui debar­ca­der cu ponton plutitor și pre­gă­tirea a tot ceea ce e necesar, de la spații verzi, la parcare, alei, bănci. Este un atuu să avem Mureșul aproape și ar fi păcat să nu ex­ploa­tăm acest lucru. Alții nu sunt norocoși în sensul acesta. Terenul pe care se va im­plementa investiția se află în satul Gelmar, având o suprafață de 28.357,00 m. Po­tri­vit proiectului tehnic, zona include struc­tura plutitoare ce va fi alcătuită dintr-un ponton cu balustradă de protecție pe toate laturile, cu zonă de acces la am­bar­cațiune și o pasarelă fixă, cu balustradă de protecție pe ambele laturi. Se vor ame­naja alei pietonale cu pavaj dale beton, parcări pietruite, alee de acces pietruită, alee dale înnierbate beton, bănci, coșuri de gunoi, stâlpi elec­trici solari, toalete eco­logice. Valoarea totală este de 539.379.77 lei, din care 497.817,73 lei constituie cheltuieli eli­gi­bile. Stațiunea Geoagiu-Băi este punctul nostru principal de atracție pentru vizitatori și turiști, așa că am avut în vedere crearea unor locații care să vină în completare. Fie că ești din Geoagiu, din împrejurimi ori din alte zone, pontonul îți poate asigura oaza de liniște și recreere. Asta e motivația de funda­men­tare a demersului”, a transmis Vasile Cărăguț (foto), primarul din Geoagiu.

Sistem nou de încălzire pentru sala de sport
Un alt proiect pentru care s-a primit apro­bare, dar se așteaptă semnarea con­tractului de finanțare, (de data asta a fost accesat prin GAL) este cel ce vi­zea­ză sala de sport din Geoagiu, funcțională din anul 2005. Are o capacitate de 50 locuri, fiind singura sală de sport aco­perită, la nivel ad­­ministrativ-teritorial. Su­pra­fața cons­truită și desfășurată este de 1107 mp. Se urmărește ca din fondurile câștigate prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) să se achi­zi­ți­o­neze echi­pa­mente pentru asigurarea încălzirii, deoa­re­ce sistemul actual este nefuncțional, iar refacerea completă a ins­talației implică niște costuri foarte mari, nejustificabile. Sala deservește tinerii de aici, cât și elevii Liceului Teh­no­logic Agricol Geoagiu, atât pentru ser­vi­ci­i­le de bază cât și pentru re­creere și pentru competițiile sportive șco­lare. Valoarea totală a investiției ajunge la 76372,32 lei. „În prezent, singura sursă de încălzire este doar la nivelul spațiilor vestiarelor, iar la nivelul sălii de sport, încălzirea se face printr-un chiler ce sulfă aer cald printr-un tub si nu mai face față con­dițiilor actuale de exploatare, utilizării periodice a spațiului, iar atunci când se folosește e doar pe perioade de timp mici, fiind imperios necesară înlocuirea aces­tuia cu un sistem de panouri ra­di­an­te. Avan­tajele sunt multiple, asigurând în­căl­zire economică și ecologică (zero emisii de carbon), control independent pe zone (inclusiv la distanță, prin smart­phone) și nu necesită întreținere, iar durata de viață de peste 20 de ani”, a mai anunțat edilul.

Iluminat public modern și economic, în regim de telegestiune
De asemenea, un alt demers câștigat (prin Administrația Fondului pentru Me­diu), pentru care urmează semnarea contractului de finanțare este cel ce are ca obiectiv înlocuirea corpurilor de ilu­mi­nat cu unele performante, cu tehnologie LED, precum și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune. Valoa­rea cheltuielilor catalogate eligibile este de 2.949.565,62 lei, iar valoarea totală a proiectului este de 3.001.890,00 lei. În total, vor fi înlocuite 635 corpuri de ilu­minat, ceea ce va duce la o scădere a con­sumului cu 41,86 la sută față de situația existentă. „Lucrurile au evoluat, tehnica la fel, iar asta ne ajută să facem economie. Cât timp poți reduce chel­tuielile lunare cu iluminatul public chiar la jumătate, asta cântărește mult la buget. Pentru a scrie noi proiecte și a face studii de fezabilitate e nevoie de bani, în scopul accesării unor fonduri nerambursabile pentru investiții. Din ce se strânge la visteria locală nu putem implementa obiective majore. Singura portiță spre dezvoltare și modernizare e deschisă de banii de la UE sau pe diferite alte axe guvernamentale”, a încheiat primarul.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura