Politica si administratie

Finanțări de peste 500 de milioane de euro prin PNRR pentru centre de colectare deșeuri

Autoritățile locale din orașele și comunele României pot accesa peste 587 de milioane de euro pentru în­ființarea de centre de colectare se­pa­rată de deșeuri prin aport voluntar.

Care este valoarea maximă pentru un centru
„Ministrul mediului, apelor și pă­du­rilor, T­ánczos Barna, a anunțat, zilele tre­cute, faptul că deja autoritățile locale pot depune cereri de finanțare pentru înființarea acestor centre de colectare. Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Re­zi­liență (PNRR) își propune să sprijine pri­măriile, consiliile județene sau aso­cie­rile acestora în extinderea infra­struc­turii de colectare separată și în îm­bunătățirea ratelor de reciclare”, a declarat deputatul european Iuliu Winkler (foto) (UDMR, PPE). Potrivit acestuia, în centrele noi înființate cetă­țenii vor putea preda deșeuri volu­mi­noa­se care, în mod normal, nu se colec­tează prin sistemul door-to-door, cum sunt anvelopele uzate, mobilier, de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.
”Programul este finanțat prin PNRR. Suma totală este de 587.860.000 de euro, din care 135.660.000 de euro re­prezintă alocare financiară suplimen­tară de 30 la sută din sumele acordate prin PNRR. Prin acest program se do­rește înființarea de 565 de centre de colectare de deșeuri prin aport vo­lun­tar care să fie operaționale din 2026. Valoarea maximă acceptată pentru fi­nanțarea este de 778.720 de euro pen­tru un centru, dar un solicitant poa­te să depună mai multe cereri de fi­nanțare care să nu depășească 15 mi­lioane de euro”, a precizat Winkler.
Beneficiarii acestui program sunt municipiile, orașele, comunele sau județele, dar și asocierile acestora. ”Data închiderii sesiunii de depunere de proiecte este 22 noiembrie a.c. Îmi doresc ca acest program să fie ac­ce­sat de cât mai multe primării și consilii județene. Prin înființarea acestor cen­tre de colectare vom face un pas im­por­tant spre curățarea naturii de de­șeurile pe care, din păcate, le vedem acum la tot pasul, aruncate în gropi de gunoi ilegale sau la marginea pădurilor și a câmpurilor”, a mai spus euro­par­la­mentarul UDMR.