Actualitate

Fermierii, verificaţi dacă fac ce trebuie cu banii europeni

02 Vasile Jurca - APIA4873

Adriana Năstase

Pentru a afla ce condiţii sunt necesare la acordarea sprijinului financiar din fonduri europene, pentru păşuni, am solicitat un interviu directorului Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) Hunedoara, Vasile Jurca (foto).
Domnule director, care sunt formele de sprijin de care pot beneficia fermierii hunedoreni, din fonduri europene?
Fermierii hunedoreni pot beneficia de ajutor financiar pe următoarele forme de sprijin: sprijinul financiar pe unitatea de suprafaţă, în valoare de 60.75 euro/ha, sprijin financiar pe culturi (PNDC1) în valoare de 46.71 euro/ha, sprijin financiar pentru zona montană defavorizată, în valoare de 50 euro/ha, cu degresivitate peste 50 ha, astfel: 50 euro/ha până la 50 ha; 37.5 euro/ha de la 50.1, până la 100 ha; 25 euro/ha de la 100.1, până la 300 ha, 17.5 euro/ha peste 300 ha, sprijin financiar pentru măsuri de agromediu:
– pachetul I pentru păşuni şi fâneţe naturale în valoare de 124 euro/ha;
– pachetul II pentru păşuni şi fâneţe în valoare de 58 euro/ha;
În ce condiţii se acordă ajutor financiar pentru pachetele de agromediu?
Pentru a se acorda ajutorul financiar pentru agromediu, care este substanţial, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să întreţină păşunile şi fâneţele în bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC, să cureţe de mărăcini, muşuroaie etc.);
– să păşuneze cu o încărcătură maximă de 1 UVM/ha;
– să efectueze coasă manuală, pentru cei care solicită pachetul 2;
– să nu folosească ierbicide şi pesticide;
– să administreze maximum 30 kg azot substanţă activă pe hectar de gunoi de grajd (echivalent cu trei-cinci tone gunoi de grajd, în funcţie de fermentaţie şi de specie);
– să nu păşuneze animalele după inundaţii, decât după refacerea covorului ierbos;
– să însămânţeze golurile din pajişti numai cu seminţe din flora spontană.
Menţionez că pachetul 2 se poate solicita numai cuplat cu pachetul 1. Pentru cei care solicită şi pachetul 2 este obligatoriu să efectueze toate lucrările pe păşuni şi fâneţe numai manual. O condiţie de bază pentru accesarea pachetelor de agromediu o reprezintă completarea şi semnarea unui angajament pe o perioadă de cinci ani, nerespectarea acestuia conduce la recuperarea sumelor acordate până în momentul dat.
Ce puteţi să ne spuneţi despre păşunile comunale?
La acordarea sprijinului financiar pentru pajiştile comunale utilizate la păşunat sau producerea de fân, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente:
– titlul de proprietate sau alte acte doveditoare a dreptului de proprietate (ordin prefect);
– contract de arendă, concesiune, asociere în participaţiune, închiriere;
– copie a cardului exploataţiei de animale;
– copie a actelor care să ateste efectuarea lucrărilor pe păşune sau declaraţie pe proprie răspundere după caz: păşunat cu animale; regenerări (supraînsămânţări); administrare de fertilizanţi naturali; lucrări de curăţire.
Acest ajutor financiar pentru pajiştile comunale se acordă fermierilor persoane fizice sau juridice, care au luat în folosinţă terenuri de la consiliile locale pentru animalele deţinute, cât şi consiliilor locale pentru suprafeţele nearendate. Pentru a primi banii, consiliile locale trebuie să îndeplinească şi să respecte următoarele condiţii:
– să nu concesioneze/arendeze terenurile respective;
– să desfăşoare propria activitate agricolă şi/sau respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC);
– să nu permită depozitarea gunoaielor pe pajişti, deoarece acest fapt conduce la excluderea de la plată;
– să ţină o evidenţă a activităţilor agricole productive sau de întreţinere a pajiştilor, inclusiv a facturilor. Consiliile Locale îşi pierd eligibilitatea, în condiţiile în care se constată că terenurile pentru care solicită plăţi sunt utilizate în scop agricol productiv (păşunat sau cosit) de către alţi fermieri, cu acceptul sau toleranţa Consiliilor Locale. Recomand Consiliilor Locale ca terenurile deţinute în proprietate sau administrare să fie date spre utilizare Asociaţiilor Crescătorilor de Animale sau persoanelor fizice şi juridice, deţinători de animale, cu acte legale, pe termen de minimum cinci ani, pentru a putea accesa pachetele de agromediu.
Cum verificaţi corectitudinea suprafeţelor solicitate de către fermierii care depun cereri de ajutor financiar?
Anual, pe baza unor factori de risc se selectează, electronic, la control pe teren sau prin teledetecţie, un eşantion de control de 5-10  la sută din solicitanţi, la nivel de ţară.
Pentru anul 2008, au fost controlate 2.722 ferme la nivel de judeţ, atât prin controlul clasic, cât şi prin teledetecţie. În anul 2009, s-a selectat primul eşantion de 400 de ferme, urmând ca în perioada imediat următoare, să fie selectat cel de-al doilea eşantion. Pentru realizarea acestui control, APIA Hunedoara are formate 10 echipe, care se deplasează zilnic în teritoriu şi efectuează verificări pentru 10-12 ferme pe zi. Menţionez că topografia judeţului Hunedoara, precum şi dispersia şi numărul parcelelor pentru fiecare fermă determină un ritm mediu de numai una-două ferme pe zi.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura