Elevii și profesorii pun Școala Gimnazială Vălișoara pe harta Europei

Magdalena Șerban

Noul an școlar a însemnat pentru Școala Gimnazială Vălișoara finalizarea cu succes a două proiecte europene Eras­mus+, în­ce­pute în 2018. E vorba de Cyberbullying is OUT, Friendship is IN!, respectiv Green energy for a green planet: renewable ener­gy resources. Pe lângă partea teore­tică, cele două pro­iecte au implicat și vizite efec­tuate în cadrul par­teneriatelor dezvoltate.

De la combaterea atacurilor online, la energie regenerabilă
În condițiile actuale, când mediul online oferă avanjate multiple, dar ascunde și o serie de aspecte negative care de cele mai multe ori se manifestă sub formă de pe­ri­cole, s-a urmărit ca prin implementarea pri­mului pro­iect să fie luate măsuri legate de combaterea fenomenului cyberbullying – hăr­țuirea online, prin intermediul unor acti­vi­tăți educative va­riate, desfășurate în par­te­neriat cu școli din Republica Cehă (coor­do­natorul proiectului), dar și din Portugalia sau Turcia (două școli). Astfel, pe parcursul a trei ani de proiect, elevii din Vălișoara au de­prins ceea ce semnifică comportamentele de acest tip, fiind pregătiți să reacționeze adecvat și în timp util. Au participat la vizite de proiect în Republica Cehă, Portugalia și Turcia și au organizat o mobilitate virtuală la școala din Vălișoara. De asemenea, pro­te­jarea mediului înconjurător și respectarea darurilor pe care natura ni le oferă, cerându-ne în schimb măcar doza minimă de respect și de conștiință civică, au fost abordate prin apartenența activă la un alt proiect ce a reunit școli din Spania (coor­do­nator), Italia și Turcia (două școli). De la mo­dalitățile prin care poate fi obținută energia renegerabilă și până la costurile aferente și efec­tele mar­cante, totul a fost studiat în mod detaliat. Ba mai mult, participanții și-au dovedit în­de­mâ­narea prin construirea unor generatoare eoliene prin care să fie exclus orice factor poluant. Schimburile de infor­mații s-au consolidat și prin vizite de proiect făcute în Turcia, România, Italia și Spania.

Noi parteneriate interanționale
„Activitățile în proiectele Erasmus+ con­tinuă la Școala Gimnazială Vălișoara: Sus­tainable gastronomy – let’s make a fresh start for healthy eating habits in school edu­cation, All Together for an Inclusive Europe, Radical Eco Activism: There is No Planet B! și Gar­den-Based Learning in School Education; “From indoor Childhood to Active Outdoor Students”. Acestea abor­dează teme din cele mai variate, de la gas­tronomie sustenabilă și stil de viață sănătos, la promovarea activi­tă­ților educative în aer liber, în mijlocul naturii, cre­a­rea unor grădini – oaze de verdeață în curtea școlii, pro­te­jarea mediului încon­ju­ră­tor, dar și pr­o­mo­varea incluziunii sociale. Alături de noi sunt implicați parteneri din toată Europa, mai precis școli din Germania, Norvegia, Polonia și Spania – coordonatori de proiect, dar și din Grecia, Islanda, Portugalia și Turcia. În acest an școlar plănuim atât mobilități fi­zi­ce, cât și activități virtuale. Mai mult decât atât, începând cu luna octombrie 2021, școala noastră va fi gazda activităților de proiect și va primi oaspeți din Germania, Islanda, Spania și Turcia, în cadrul pro­iec­tu­lui Erasmus+ Sustainable gastronomy – let’s make a fresh start for healthy eating habits in school education”, a anunțat prof. Monica Miheț, directorul Școlii Gimnaziale Văli­șoa­ra, care a mai precizat că informații su­pli­men­tare despre instituția de învă­ță­mânt amin­tită, precum și despre proiectele Eras­mus+ derulate se pot găsi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ sc.gim.valisoara, dar și pe website-ul https://scoalavalisoara. weebly.com/. ,,Suntem norocoși să ne nu­mărăm printre comunitățile în care cadrele didactice de­pun eforturi ca dincolo de programa școlară ce trebuie aplicată cu profesionalism și multă de­dicare, să se alăture sau să dez­volte di­verse programe extraș­co­lare me­nite să adu­că un plus de deschidere și de pregătire pen­tru o cât mai bună cunoaștere pe care orice elev să aibă șansa de a o do­bândi. Asemenea acțiuni pot juca un rol major în ghidarea ele­vului spre ceea ce ar vrea să practice pe viitor, sub formă de meserie, oferindu-i pâr­ghiile necesare să aprofundeze subiecte de care poate doar auzise până la mo­mentul respectiv. Felicit echipa profe­so­rală, felicit elevii școlii și pe părinții acestora, efortul fiind unul comun”, a apreciat Camelia Bedea (foto), primarul din Vălișoara.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.