SESAM 2021 se organizează online

Magdalena Șerban

În data de 18 octombrie va lua startul cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Inter­na­ţio­nal pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (SESAM), eveniment marcant, organizat de INCD INSEMEX cu suportul şi coo­pe­rarea Universităţii din Petroşani şi a Ins­pec­ţiei Muncii, sub auspiciile Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Specialiști din mai multe țări
Potrivit organizatorilor, participanţii au putut să transmită, în vederea înscrierii, lu­crările de cercetare ştiinţifică până la data de 1 iunie (abstractul) respectiv până la 15 iulie documentul integral. Costul de în­scri­e­re a însemnat de 60 de euro/ lucrare. “La această ediție au fost acceptate pentru prezentare 75 de lucrări. Simpozionul se va organiza exclusiv online, așa cum am stabilit. Deoarece nu știam, și în continuare nu avem cum anticipa cu exactitate care va fi evoluția COVID-19 în comunitate și cu ce restricții noi va veni, am considerat că este sigur și înțelept să alegem calea online-ului. Așa, indiferent de situația pan­demică cu care se confruntă fiecare stat în parte la momentul desfășurării, toată lumea va putea participa, fără granițe. Vorbim de specialiști din țări ca România, Italia, Polonia, Federația Rusă și Georgia. Le urez succes și îi asigur de apre­cierea și considerația noastră. Știm foarte bine că în spatele oricărei lucrări de ase­me­nea nivel se află nenumărate ore de muncă, studiu, efort, sacrificiu, dedicare și implicare, iar mai presus de orice, profesionalism. SESAM reprezintă o acţiune ce vine în spri­jinul activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi are ca scop atingerea unor obiec­tive precum menţinerea unei relaţii strânse între cercetare şi mediul economic in­dus­trial – atât prin prisma dezvoltării echi­pa­men­telor, cât şi a creşterii gradului de să­nă­tate şi securitate în muncă pentru personal. De asemenea, tot în cadrul acestui eveni­men­t pe care îl organizăm o dată la doi ani, are loc şi prezentarea rezultatelor cer­cetă­rilor ştiinţifice, cunoaşterea celor mai noi re­a­lizări în domeniul tematicii stabilite, menţi­ne­rea contactului şi integrarea spe­cialiştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, dar şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii originale. Obiec­tivul nostru este să sporim pragul de par­ti­cipare atât can­titativ, cât mai ales calitativ”, a afirmat dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul ge­neral al Insemex Petroşani şi preşedintele Aso­ciaţiei Salva­torilor Minieri şi de Su­pra­faţă. Trebuie precizat că de­s­chi­de­rea ofi­cială va avea loc în 18 octombrie la ora 9:00, după care vor urma patru sesiuni de lucrări susținute dimineața și patru după-amiaza.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.