Comunitate

Elevii, în febra Bacalaureatului

Magdalena Șerban

Potrivit datelor furnizate de repre­zen­tanții Inspectoratului Școlar Jude­țean Hunedoara, 2.355 de absolvenți de liceu (2.049 din promoția curentă și 306 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele la Bacalaureat (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile an­terioare și recunoscute ca atare).

Calendarul emoțiilor
Cât privește statistica centrală, peste 126.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie – iulie, care a început luni cu probele de evaluare a competenţelor, progra­ma­te în perioada 6 – 16 iunie. Dacă între 6 și 8 iunie s-a desfășurat proba A – eva­luarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în intervalul 8 – 9 iunie s-a bifat proba B – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 8 și 10 iunie e prevăzută Proba D – eva­lu­area competenţelor digitale, iar între 14 și 16 iunie va fi Proba C – eva­luarea com­petenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Pro­bele scrise din sesiunea iunie-iulie 2022 încep luni, 20 iunie, cu examenul la Limba şi lite­ratura română. Proba obli­gatorie a pro­fi­lului este programată marți, 21 iunie, fiind urmată miercuri, 22 iunie de proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba si literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.
Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Pentru depunerea contestațiilor a fost alocat intervalul orar 12:00 – 18:00 în aceeași zi. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie. Probele sunt monitorizate audio-video. Bacala­urea­tul se consideră promovat de către ab­solvenţii studiilor liceale care în­deplinesc, cumulativ, următoarele con­diţii: au susţinut probele de evaluare a com­­petenţelor, au susţinut toate pro­bele scrise şi au fost notaţi cel puţin cu 5 la fiecare dintre acestea, obţinând cel puţin media 6 la probele scrise. „Re­zul­tatele obţinute de fiecare candidat la pro­bele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională nu se ex­primă prin note sau prin cali­fi­cative admis/respins, ci prin sta­bilirea nivelului de competenţă corespunzător, în func­ţie de grilele naţionale sau europene. De asemenea, rezultatele eva­luă­rii la proba de evaluare a com­­petenţelor digitale se ex­primă tot prin stabilirea ni­ve­lului de competenţă, în raport cu standardele europene re­cu­noscute în domeniu şi în con­formitate cu prevederile me­todolo­giei de examen. În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele pro­puse la una dintre probele de evaluare a compe­ten­ţelor ling­vistice şi digitale se consideră că acesta nu a susţinut proba. Am redat întocmai regulile stipulate în normativul privind Bacalaureatul. Le urez succes tuturor și sper într-un grad de promo­va­bilitate cât mai bun”, a declarat prof. dr. Maria Ștefănie (foto), inspectorul școlar general.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.