Comunitate

Elevi și profesori ai liceului agricol din Geoagiu, prezenți la AgriTech Camp

Magdalena Șerban

Deoarece timpurile s-au schimbat, la fel ca și metodele de realizare a schim­burilor de experiență sau de apro­fun­dare a ramurei alese pentru imple­men­tarea unei activități specifice, Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu nu putea să lipsească de la AgriTech Camp. Este vorba de prima tabără de agricultură de precizie de­dicată liceenilor și profesorilor din cadrul liceelor agricole din România, desfășurată, recent, la București.

Documentarea înseamnă actualizare
„Organizată de Asociația E-Civis, în par­teneriat cu Romanian-American Foun­dation și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, tabăra AgriTech Camp și-a propus să familiarizeze liceenii și profesorii din cadrul liceelor agricole din România cu ideea de agricultură de precizie. Printre conceptele care au fost expuse de către organizatori în cadrul acestui eveniment se numără: noțiunea de agricultură de precizie, prezentarea diverselor tehno­lo­gii din agricultură și a provocărilor acestora, introducerea în gândirea algo­rit­mică, introducere în programare cu blocuri de cod și Java Script pentru a înțe­le­ge conceptele de bază în funcțio­narea tuturor acestor tehnologii. Am fost prezenți și noi, așa că sunt convins că astfel de deschideri vor mai fi și pe viitor, fiind orientați către aflarea nou­tăților în domeniul nostru de interes, a metodelor de actualitate și mai cu sea­mă a soluțiilor pe care viitorul ni le pro­pune deja pentru a le aborda. Nu sunt de părere că un elev, mai ales din cadrul unei instituții de învățământ care se bazează foar­te mult pe partea practică, trebuie să învețe doar din programa școlară și să se rezume doar la cursuri. Cu cât e mai mare interesul și cu cât im­plicarea este mai detaliată, cu atât șan­sele de per­formanță devin reale”, arată profesorul Octav Cismaşiu (foto), di­rec­torul Liceului Tehnologic Agricol Alexan­dru Borza din Geoagiu. De subliniat că Romanian-American Foundation (RAF) a fost în­ființată în 2009 și este un cadou din partea poporului american pentru poporul român. Misiunea RAF este să promoveze şi să conso­li­deze condițiile ne­cesare unei economii de piață sus­te­nabile şi unei societăţi democratice care să asigure accesul la oportunități pentru toate seg­men­te­le populaţiei. Interven­țiile RAF acoperă trei priorități strate­gice: economie rurală, tehnologie și ino­vație, implicare civică. „În contextul în care politica Green Deal a Uniunii Europene prevede, printre altele, măsuri de re­du­cere cu 50 la sută a nivelului de utilizare a pesticidelor, reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50 la sută și reducerea cu 50 la sută a vânzărilor de substanțe antimicrobiene pentru ani­male până în 2030, tehnologia – mai exact agricultura de precizie – este cea care poate sprijini zona agricolă să atingă aceste ținte. În acest sens dorim, alături de partenerii noștri, să pregătim viitorii fermieri și viitorii specialiști în agricultură să folosească în beneficiul lor tehnologiile existente“, susține Ana-Maria Stancu, Președinte E-Civis.