Comunitate

Electroenergetica românească prin ochiul specialistului

Adriana Năstase

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Con­si­liului Județean Hunedoara și în parte­ne­riat cu Academia de Științe Tehnice din România, a organizat recent lan­sa­rea a două cărți semnate de prof. dr. ing. Victor Vaida: „Criza energetică din România” și „Istoria centralelor termoelectrice cu combustibili fosili din România”.

Pentru specialiști
„A fost o manifestare organizată de instituția noastră cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, instituția care întotdeauna ne oferă întregul sprijin, ne este alături la toate activitățile noastre. Autorul acestor cărți, inginerul Victor Vaida, este o personalitate de marcă a energeticii românești, fost președinte al Comitetului Național Român al Con­siliului Mondial al Energiei, fost pre­şedinte al EUREL – Bruxelles (Asociația Societăților Inginerilor Electroteh­ni­cieni, Energeticieni şi din Telecomu­ni­cații) şi preşedinte SIER – Societatea Inginerilor din România. Dr. Ing. Victor Vaida a fost vicepreședinte și pre­șe­dinte-director general al RENEL, di­rector general și director tehnic la S.C. Electrocentrale Deva și a deținut im­portante demnități politice după 1990. Cele două cărți scrise de domnul Victor Vaida și lansate la Deva se adresează în primul rând specialiștilor, celor care cunosc în profunzime energetica ro­mâ­nească de la începuturile ei și până astăzi, cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă în momentul de față România și pot să ofere soluții com­petente pentru revigorarea indus­triei termoenergetice, altă dată do­meniu de vârf al industriei grele româ­nești”, a spus Sebastian Bara, mana­gerul Bibliotecii Județene.

Dedicat Energeticii
„De-a lungul a peste trei decenii, Victor Vaida s-a dedicat cu profesio­nalism, pasiune și muncă asiduă do­meniului energeticii românești și a adus importante contribuții pe această temă prin lucrările scrise, prin funcțiile pe care le-a deținut. Trebuie subliniat faptul că întreaga sa activitate pro­fesională a stat sub semnul dragostei de țară, al mândriei de a contribui cu pro­priul efort științific la dezvoltarea energeticii românești, la crearea Sis­temului Energetic Național al României într-o lume complexă, așezată mereu sub semnul crizei resurselor”, a adău­gat Sebastian Bara.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura