Comunitate

Ediție de succes a SIMPRO 2022

Magdalena Șerban

Recent, Universitatea din Petroșani a găzduit una dintre cele mai presti­gi­oa­se manifestări, Simpozionul SIMPRO 2022. Evenimentul, derulat în par­te­neriat cu INCD INSEMEX Petroșani și ajuns la cea de-a X-a ediție, are ca obiec­tiv reunirea specialiștilor din me­diul academic și din industrie, fiind pre­zenți oameni de știință, cercetători, manageri, ingineri și doctoranzi din țară și străinătate.

S-au consolidat parteneriate
Manifestarea, derulată timp de trei zile, s-a conturat sub egida Ministerului Edu­cației, Academiei Oamenilor de Știință din România, Academiei de Științe Teh­nice din România, Asociației Ge­nerale a Inginerilor din România și Autorității Na­țio­nale pentru Cercetare Științifică, în par­teneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, Inspecția Muncii, Asociația Absolvenților Universității din Petroșani – ALUMNI, Sindicatul CDPM din Universitatea din Petroșani, Socie­ta­tea Națională a Sării – SALROM, INCDPM „Alexandru Darabonț” București, Total Business Land, S.C. Euroelectric, S.C. Supercom, S.C. Comexim R Lupeni, S.C. Topogeomed și S.C. Termo & Gaz Consulting. Au fost prezenți invitați atât din România cât și din sfera interna­țio­nală, printre aceștia aflându-se di­rec­torul general al INCD INSEMEX Petroșani – George Artur Găman (foto), prof. univ. habil. dr. ing. Maria Lazăr – prorector Cercetare Științifică, din cadrul Facultății de Mine – Departamentul de Ingineria Me­diului și Geologie, prof. univ. dr. Carsten Drebenstedt – „BERGACADEMIE” din Freiburg, Iuliu Winkler, europarlamentar, prof. univ. dr.ing. ec. Anca Drăghici, etc. “Ne bucurăm, pentru că putem să marcăm astfel de acţiuni menite să ducă mai departe valorile academice. A fost o bună oportunitate de promovare şi dezvoltare de noi relaţii de colaborare şi cooperare între specialişti din ţară şi din străinătate. Bineînţeles, şi cercetători ai institutului nostru au participat cu lucrări științifice, nelipsindu-le succesul. Tre­buie precizat că tematica ediției a fost Calitate și inovație în educație, cercetare și industrie – Triunghiul Succesului pen­tru o Dezvoltare Economică, Socială și de Mediu Durabilă. Felicit întregul co­lec­tiv implicat în organizare”, a arătat dr. ing. Artur Găman, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare – Dez­voltare pentru Securitate Minieră şi Pro­tecţie Antiexplozivă-Insemex Petroşani. ,, Am fost onorați de prezența domnului prof. e.h. Dr. Dr. h.c. mult. Carsten Drebenstedt – Technische Universität Bergakademie Freiberg (Germania), în cadrul celor două evenimente impor­tante care au avut loc săptămâna tre­cută la universitatea noastră, mai exact susținerea tezei de doctorat în cotutelă, res­pectiv simpozionul internațional SIMPRO2022 ”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universi­tăţii din Petroşani. Mai trebuie adăugat că din comitetul de organizare au făcut parte profesori și cercetători precum Radu Sorin Mihai – președinte; preșe­dinte exe­cu­tiv – Maria Lazăr; co-pre­șe­dinți – Codruța Dura, George Artur Găman și Dan Codruț Petrilean; membrii – Csaba Lorinț, Ciprian Danciu, Imola Drigă, Robert Prodanciuc, Ilie Uțu și Dragoş Păsculescu.