După ce s-au pregătit mai multe luni, autoritățile ne anunță că începe școala. Școli fără căldură, microbuze insuficiente, iar manualele școlare nu au venit toate

Adriana Năstase

Peste 51.000 de elevi și preșcolari sunt așteptați astăzi, 13 septembrie, în unitățile de învățământ din județ, în condiții de si­gu­ranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, anunță cei de la Inspectoratul Școlar Jude­țean.

Puține școli fără autorizație sanitară
Astfel, 246 de unități de învățământ hunedorene își deschid larg porțile pentru preșcolarii și elevii care încep cursurile în anul școlar 2021-2022.
În perioada 20.08 – 08.09.2021, în toate unitățile de învățământ din județ s-au des­fă­șurat inspecții tematice care au avut ca obiec­tive: verificarea spațiilor școlare și a de­mersurilor întreprinse în vederea obținerii auto­rizațiilor de funcționare, respectiv auto­ri­zației ISU, monitorizarea măsurilor luate de conducerile unităților de învățământ în co­laborare cu autoritățile publice locale, pentru buna funcționare a sistemului de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pen­tru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, asigurarea manualelor școlare, precum și asigurarea transportului elevilor.
Pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2021 – 2022 , în 132 de structuri ale uni­tăților școlare au fost făcute lucrări de re­parații curente la instalațiile electrice, termice și sanitare, zugrăveli interioare și exterioare, în­locuit tâmplărie cu geamuri și uși termopan, amenajări săli de clasă, înlocuit parchet în să­lile de clasă, reparații grupuri sanitare, ame­na­jări de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități, construirea de rampe de acces pen­tru persoane cu dizabilități, hidroizolații aco­periș, termoizolații exterioare, amenajări ale curților și aleilor de acces, reparații la săli de sport, modernizări ale unor terenuri de sport, reparații garduri împrejmuire incintă, instalarea de sisteme de supraveghere sau pentru stingerea incendiilor.
Un număr de 11 clădiri ce deservesc struc­turi ale unor unități școlare, nu dețin în acest moment, autorizații sanitare de funcționare. Pentru astfel de situații, preșcolarii și elevii au fost relocați și au fost întreprinse măsuri de reabilitare care sunt în curs de derulare sau, prin diferite programe, sunt în curs de exe­cu­ție clădiri noi, la finalizarea cărora va fi depusă do­cumentația în vederea eliberării auto­ri­zațiilor sanitare de funcționare.
Un număr de 8 corpuri de clădire din cadrul unor unități de învățământ nu dețin autorizații ISU, nefiind finalizate lucrările care au ter­mene de execuție pentru anul 2022:Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva (corpurile A, B, C și E), Grădinița „Căsuța cu Povești” Orăștie, Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș, Centrul Școlar Pentru Edu­cație Incluzivă „Rudolf Steiner” Lupeni, Gră­dinița cu Program Normal Baru.

Sisteme de
supraveghere video
În ceea ce privește asigurarea combusti­bilu­lui/agentului termic, doar 57 la sută dintre unități sunt branșate la rețeaua de ter­mo­ficare sau sunt dotate cu centrale termice proprii pe gaze natural, 41 la sută au com­bus­tibil solid pentru încălzire asigurat în procent de 100 la sută, 2 la sută dintre unități au com­bustibil solid pentru încălzire asigurat în pro­porție de 35 – 80 la sută.
Până în prezent, 116 microbuze școlare asi­gură transportul elevilor în județul nostru. Din situațiile transmise de conducerile școlilor, ar mai fi necesare 69 microbuze școlare, pentru completarea, dar mai ales pentru înnoirea, parcului auto existent.
Din totalul de 112 unități de învățământ cu personalitate juridică aparținând sistemului de învățământ de stat, 98 sunt asigurate cu o formă de pază. De asemenea, un număr de 153 structuri sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, 86 în mediul urban și 59 în mediul rural.
Manualele școlare pentru elevii din în­vă­ță­mântul gimnazial și cel liceal au fost dis­tribuite unităților de învățământ. Pentru cla­se­le cu nivel de învățământ primar, în 9 sep­tembrie 2021 a fost finalizată înregistrarea ultimei comenzi pentru manuale școlare, conform programului gestionat de Ministerul Educației, urmând ca aceasta să fie onorată de edituri în cel mai scurt timp.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.