Congresul Mondial al Rutenilor

Magdalena Șerban
În intervalul 9-11 septembrie 2021, în lo­calitatea Krinyca, din Polonia, a avut loc cea de-a XVI-a întrunire la nivel mon­dial a rutenilor și, totodată, cel de-al X-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean. Au fost prezenți ruteni din nouă țări, iar un astfel de eveniment se desfășoară o dată la doi ani. Printre subiectele de bază s-a nu­mărat prezentarea activității imple­men­tate de la ediția precedentă și până în prezent.

Ruteni de pretutindeni
Pe ordinea de zi s-au regăsit diverse pro­puneri legate de viaţa şi activitatea or­ga­nizaţiilor rutenilor din ţările membre ale forumului mondial, s-a reafirmat poziţia Con­gresului Mondial al Rutenilor în gă­sirea so­luţiilor de consolidare a identităţii naţionale rutene în toate statele membre și, bine­înțeles, s-au punctat rapoartele de activitate a preşedintelui Consiliului Mon­dial, ale fie­cărei organizații și ale comisiilor de spe­cia­litate ale congresului, precum și al Forumului Mondial al Tineretului Rutean. Pentru ex­ce­lență în activitatea de afir­mare a identității rutene, istoricul hune­do­rean Gheorghe Firczak a primit Premiul “Vasil Turok-Hetes” al Consiliului Mondial al Rutenilor pentru 2021. “Acest premiu este o încununare a rea­lizărilor uniunii noastre, de-a lungul tim­pului. Trebuie să men­ționez că, fără ge­ne­ro­zi­tatea popo­ru­lui roman, nu am putea exista. Este foarte important sprijinul primit de la instituțiile fundamentale ale statului român, Par­la­ment, Președintele României și Guvern. Acest premiu ilustrează colaborarea ex­celentă cu rutenii de pretutindeni în cadrul Congresului Mondial al Rutenilor. Legat de întrunire, pot spune că a fost un prilej de mare bucurie. Ca de obicei, am reafirmat idealurile noastre de promovare a iden­ti­tăţii rutene în conformitate cu deviza lan­sată de Aleksander Duhnovici (1803-1865), cel care a trezit conş­tiinţa naţională a poporului rutean: Ja bîl, jesm i budu ruse­nom/Am fost, sunt şi voi rămâne rutean”, a apreciat prof. dr. Gheorghe Firczak, pre­şedinte fondator al UCRR. De asemenea, este important de precizat că Congresul Mondial al Rutenilor a acordat o diplomă de excelenţă Uniunii Culturale a Rutenilor din România, în semn de apre­ciere a întregii activităţi și pentru a marca ani­ver­sarea a 20 de ani de existență.

Un crez comun
Potrivit reprezentanților U.C.R.R, viitorul rutenilor este structural legat de cel al Uni­unii Europene. Cvasitotalitatea ţărilor unde locuiesc ruteni, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, România, sunt membre ale Uniunii, ceea ce întărește convingerea că europenismul asigură un climat deplin favorabil rutenismului. Într-un asemenea context, se așteaptă clipa când toate aceste state în care trăiesc rutenii de pretutindeni vor deveni membre ale UE. De altfel, după anul 1989, orga­ni­zaţiile din cadrul CMR au promovat rute­nismul pretutindeni în lume, în special în Europa Central Răsăriteană şi în America de Nord. Reamintim că congresele mon­diale ale rutenilor şi forumurile mondiale ale tine­ri­lor ruteni au fost organizate și în România, mai exact în anii 2007 la Sighetu Mar­maţiei şi în 2015 la Deva. Astfel, rutenii de pretutindeni prezenţi la aceste mani­fes­tări au avut plăcerea de a cunoaşte, chiar şi în parte, tradiţiile, folclorul, cultura atât a rutenilor din România, dar şi a ma­jo­rităţii româneşti.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.