Din fericire, pădurile virgine nu au dispărut din ţară şi nici din judeţ

4 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Comunitate, Politica si administratie

Adriana Năstase

Dacă în ţări precum Anglia, Franţa, Ger­mania şi Danemarca pădurile virgine au dispărut în totalitate sau mai sunt insuliţe mici, răzleţe, situaţia din acest punct de ve­dere în ţara noastră este cu totul alta.

Incluse în arii protejate
Astfel, cei de la Direcţia Silvică Hunedoara informează că suprafeţe mai întinse s-au con­servat în ţările scandinave (îndeosebi în Suedia şi Finlanda) şi în zona siberiană a Rusiei. În vecinătatea noastră ele s-au mai păs­trat în Slovacia, Polonia şi Slovenia.
Direcţia Silvică Hunedoara are în ad­mi­nistrare o suprafaţă de 1.474 ha de păduri na­turale, foarte puţin modificate de om, care adă­postesc o floră valoroasă şi o faună bo­gată, denumite şi păduri cvasivirgine. Majo­ri­tatea acestor păduri sunt incluse în arii prote­jate şi formează nouă trupuri de pădure dis­persate în zonele montane din patru ocoa­le silvice: Grădişte, Pui, Retezat şi Geoagiu. În pădurile cvasivirgine sunt excluse exploatările de masă lemnoasă sau recoltarea altor pro­duse ale pădurii, scopul managementului fo­res­tier fiind acela de conservare a excep­ţio­nalei biodiversităţi generate şi întreţinute de aceste păduri.

Cum recunoaştem o pădure virgină/cvasivirgină?
„În primul rând, putem observa în pădure o mare diversitate de structuri şi peisaje: pe suprafeţe relativ mici întâlnim când un pâlc de arbori bătrâni, unii încă viguroşi dar alţii în curs de uscare sau chiar uscaţi, când un luminiş în care abia se ridică o nouă generaţie de arbori, când un grup de arbori maturi. Pă­durea apare ca un covor pestriţ în care, din loc în loc se schimbă înfăţişarea stratului de ar­bori şi, odată cu aceasta şi celelalte po­pulaţii care trăiesc împreună cu arborii – ar­buşti, ierburi, muşchi, licheni, ciuperci, insec­te, păsări, mamifere”, susţin reprezentanţii Direcţiei Silvice Hunedoara.
„O altă caracteristică importantă a pădurii virgine este şi prezenţa, pretutindeni, a lem­nului mort, fie din arborii uscaţi care încă mai sunt în picioare, fie, mai ales, din trunchiurile căzute, aflate în diferite stadii de des­com­punere. Şi acest lemn mort este loc de viaţă pentru numeroase populaţii de insecte, ciu­perci, muşchi. Sau, mai simplu, aşa cum sunt descrise în literatură: “păduri întinse şi întu­necoase, nestrăbătute încă de pas omenesc, cu arbori voinici, cât lumea de bătrâni, ce mor de bătrâneţe ori în lupta cu furtunile”, se arată într-o prezentare a Direcţiei SIlvice Hunedoara.

Baza legală, doar din 2012
La nivel naţional, istoria protecţiei pădurilor virgine/cvasivirgine a început recent, în pe­rioada 2002-2004 cu un proiect de cercetare denumit “Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din Ro­mânia”. Baza legală pentru protejarea pă­durilor virgine/cvasivirgine din România a fost pusă de abia în anul 2012, când a apărut primul act legislativ prin care se stabileau criteriile de identificare şi măsurile de con­servare. În anul 2016 a apărut Catalogul Naţio­nal al pădurilor virgine şi cvasivirgine, publicat pe pagina de internet a Ministerului Apelor şi Pădurilor şi actualizat ori de câte ori sunt identificate noi suprafeţe de păduri virgine/cvasivirgine. Astfel, dacă în anul 2016, în prima ediţie a Catalogului, în judetul Hunedoara erau înscrise 639 ha păduri virgine/cvasivirgine, până în acest an suprafaţa lor a crescut la 4.421 ha, judeţul nostru ocupând un onorant loc 2 în ţară, după judeţul Caraş-Severin.
Direcţiei Silvice Hunedoara îi revine obli­gaţia legală şi morală de a le ocroti şi trans­mite generaţiilor viitoare, întrucât pădurile vir­gine/cvasivirgine reprezintă un patrimoniu natural de excepţie, de importanţă naţională, europeană şi chiar mondială.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Întâlnire tripartită la Ilia

Adriana Năstase Pentru a stabili o legătură directă între conducerea Primăriei Ilia şi constructorii căii ferate de mare viteză, prefectul...

Turneu Minifotbal Memorialul Michael Klein

Asociaţia de Minifotbal Hunedoara, prin Alin Modîrcă, ne-a informat că şi în acest an organizează la Hunedoara Turneul de Minifotbal...

Turneul Australian Open se va desfăşura conform programului

Deşi toate meciurile de tenis prevăzute pentru joi, la Melbourne, în turneele de pre­gătire pentru Australian Open, primul turneu de...

Închide