Întâlnire tripartită la Ilia

Adriana Năstase

Pentru a stabili o legătură directă între conducerea Primăriei Ilia şi constructorii căii ferate de mare viteză, prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, a avut joi o în­tâlnire cu aceştia pe şantierul din Ilia al aso­cie­rii de firme „FCC Construccion” – „Astaldi” -„Convensa”.
Primarul comunei Ilia, Marius Omotă, i-a asi­gurat pe constructori de sprijinul admi­nis­traţiei locale şi a solicitat, totodată, ca pe şan­tierul căii ferate activitatea să se desfăşoare în con­ti­nuare ţinându-se cont de reglemen­tă­rile le­gale referitoare la protecţia mediului şi a in­fra­struc­turii rutiere a unităţii administrative teritoriale.
Totodată, constructorii Lotului 3, Simeria – Gurasada, al liniei feroviare modernizate, au iden­tificat împreună cu primarul Marius Omotă, o locaţie disponibilă pe teritoriul co­munei, foarte importantă pentru derularea în continuare a lucrărilor la calea ferată. Pe am­plasament vor fi amenajate depozite teh­nice şi de materiale. Construcţia şi ex­ploa­tarea aces­tora vor fi realizate cu respectarea tuturor nor­melor de protecţie a mediului în­conjurător. Pre­fectul Călin Marian consideră că o bună cola­borare şi comunicare între auto­rităţile locale şi constructorii de infra­struc­tură fero­viară, este foarte importantă pentru ambele părţi. Fina­lizarea la termen a lucrărilor este deosebit de benefică pentru comunităţile locale.
Pe teritoriul comunei Ilia, proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea staţiei de cale ferată, modernizarea liniei ferate existente, dar şi construirea unei porţiuni noi, precum şi construcţia de poduri, podeţe şi pasaje.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare