Comunitate

Din bani nerambursabili, echipamente digitale pentru sistemul de învățământ din Râu de Mori

Magdalena Șerban

Școlile au putut să obțină finanțări din Planul Național de Redresare și Re­ziliență (PNRR) pentru dotarea laboratoarelor de informatică și a claselor cu mobilier sau înlocuirea ce­lui mai vechi plus echipamente di­gi­tale. Însă nu s-au depus eforturi peste tot, astfel încât să se obțină această oportunitate. La Râu de Mori, de­mer­sul administrativ a fost cu succes.

S-au conectat la viitor
„Recent, am semnat contractul prin care toate cele 15 săli de clasă din toate școlile din comună și un laborator de informatică vor fi modenizate în cadrul pro­­iectului în valoare de 374.000 lei, adică undeva la 75 000 euro. Astfel, școala va deveni smart, iar copiii co­mu­nei noastre vor beneficia începând cu noul an școlar de tehnică de ultimă ge­ne­rație pentru des­fă­șurarea orelor. Vorbim de table in­te­rac­tive, sisteme all în one Lenovo, laptop-uri Asus, sisteme sunet Horizon HAV-S 3600, im­pri­mante multifuncționale EPSON, ca­me­re video conferință Logitech, router wifi TP Link, scanner do­cumente. Toate a­cestea vor par­ti­cipa la îmbunătățirea pro­ceselor edu­ca­ționale, în special în dez­voltarea abi­li­tăților susținute de noul suport IT. Cea mai bună investiție pe care noi ca și adulți o putem face este pentru copiii noștri”, a transmis pri­marul din Râu de Mori, Flaviu Dilertea (foto). Potrivit apelului, la nivel central, banii vor fi folosiți, printre altele, la dotarea cu mo­bilier a 75.000 de cla­se din România și echiparea a 5.200 de laboratoare de informatică. In­fra­struc­tura precară și dotările inadecvate re­prezintă un prim factor în perpetuarea inechității, re­du­ce­rea atractivității șco­lilor rurale pentru cadrele didactice bine pregătite și a reputației unităților de învățământ în cadrul comunităților, se susține în nota de funadamentare. Ac­tul educațional se desfășoară în unități din învă­ță­mân­tul primar și gimnazial din­tre care peste 90% necesită rea­bilitare, mai mult de 70% fiind localizate în mediul rural. Grădinițele și unitățile de învățământ, în special școlile pri­ma­re, mai ales din mediul rural, frecventate de copii din me­dii sociale vulnerabile (de regulă, populația de etnie roma), au in­fra­struc­tură precară, neîndeplinind stan­dardele de calitate cores­pun­ză­toa­re unei func­țio­nări normale. Transfor­ma­rea grupei pregătitoare din învă­ță­mântul pre­școlar în clasa pregătitoare și inclu­derea aces­teia în ciclul învă­ță­mântului pri­mar a crescut cererea și con­co­mitent su­pra­so­li­citarea in­fra­struc­turii învățământului primar.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura