Comunitate

Despre alianța polono-română, într-o expoziție la muzeul devean

Institutul Polonez din București în colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu spri­jinul Con­si­liu­lui Jude­țean Hunedoara, organi­zează în perioada 13 mar­tie-13 aprilie 2024, ex­poziția temporară „Ali­an­ța polono-română în perioada interbelică”.

Tradiții vechi
Evenimentul expozi­țional aduce în atenția pu­blicului vizitator o parte importantă a istoriei celor două state, care au con­tribuit la cre­io­narea pro­filului perioadei interbe­lice din partea Europei Cen­trale și de Est. Piatra de temelie în con­soli­da­rea relațiilor româno-po­lo­ne a fost semnarea la București, în data de 3 martie 1921, a Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă, de către cei doi miniștri de externe, prin­țul Eustachy Sapieha și Take Ionescu, a­nunță reprezentanții muzeului de­vean.
„Dincolo de ajutor și asistență re­ciprocă, alianța polono-română în perioada interbelică s-a fundamentat pe tradiții vechi de colaborare p­olitico-diplomatică, pe afinități cultu­rale, interese economice și comer­ciale comune și pe un profund senti­ment de prietenie între elita politică din Polonia și cea din România. În plus, poporul român a dat dovadă de altruism și ospitalitate față de Polonia, când a fost atacată de Germania și U.R.S.S și ca răspuns la solicitarea guvernului polonez, Președinția Con­siliului de Miniștri a dat un comunicat unde se specificau măsurile pentru pri­mirea refugiaților polonezi. În noap­tea de 17/18 septembrie 1939, pre­ședintele Poloniei Ignacy Mościcki, premierul Felicjan Składkowski şi alţi membri ai guvernului au tranzitat fron­tiera în România, fiind primiţi cu ospitalitate la Cernăuţi, fiind urmaţi de aproximativ 100.000 de refugiaţi polonezi, dintre care 60.000 de mili­tari”, se arată într-un comunicat al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. Istoria acestor relații politice este transpusă în fotografii de epocă în cadrul a 13 panouri, selecția aces­tora urmând pas cu pas parcursul istoric al relațiilor bilaterale polono-ro­mâne. Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 13 martie 2024, ora 11,00, în Sala Șemineului din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura