Politica si administratie

Deputatul PSD Viorel Sălan: „Cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii”

Poliana Mardari

Au trecut deja două luni din prima sesiune parlamentară din acest an. Pentru a afla şi cu ce rezultate, ne-am adresat lui Viorel Sălan, deputat PSD şi secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

– Care este cea mai valoroasă rea­li­zare din aceste două luni de zile?
Sunt foarte bucuros că am reuşit să îmi împlinesc un vis mai vechi. Toate cetățile dacice din Munții Orăștiei au protecția asigurată de către jandarmi. Legea nr. 23/2020 al cărei iniţiator sunt a fost pusă în aplicare.
Am avut deosebita onoare să fiu in­vitat la inaugurarea postului de jan­darmi montani pentru cetățile Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Am fost emo­țio­nat să mă aflu din nou alături de foștii mei camarazi. Au fost de faţă repre­zen­taţi ai autorităţilor locale cu atribuţii în acest sens.
Desigur, greul abia de acum încolo începe. Însă, mă bucur că, din punct de vedere al administrării și al protecției, cetățile sunt pe mâini bune. Pe de o parte Consiliul Județean Hunedoara, prin direcția special creată, va sprijini ac­tivitatea de cercetare științifică, astfel încât să păstrăm aceste vestigii în cele mai bune condiții pentru ge­ne­ra­țiile următoare. De cealaltă parte, Jandarmeria Română are capabilitățile ne­cesare pentru a organiza protecția mo­numentelor cu foarte bune rezu­l­ta­te. Aşa cum îi cunosc, jandarmii şi vor face cu porfesionalism datoria.

– În ce fel se desfăşoară în mod obiş­nuit activitatea parlamentară?
Cele trei paliere principale ale acti­vi­tăţii parlamentare sunt activitatea derulată în plenul Camerei, cea des­fă­şurată în cadrul Comisiei pentru apă­rare, ordine publică şi siguranţă na­ţio­nală şi cea din teritoriu.

– Atunci să le luăm pe rând. Ce ne puteţi spune despre activitatea din plenul Camerei Deputaţilor?
Şi aici lucrurile se desfăşoară pe mai multe direcţii, dar cea mai importantă dintre ele rămâne adoptarea legilor. Iar în această perioadă au fost adoptate o serie de legi importante. M-aş opri doar la trei dintre acestea.
Primul este Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale. A fost completat cadrul legislativ al achiziţiilor verzi astfel încât autorităţile/entităţile contractante să utilizeze factori de evaluare privind protecţia mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost pe care îl utilizează pentru a iden­tifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Un alt proiect de lege important adop­tat a fost cel care reglementează sta­tutul personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost în­cadrat pe perioadă determinată. Pro­iectul de lege prevede condiţiile şi termenele în care trebuie reglementat statutul personalului contractual an­ga­jat fără concurs pe perioada stării de alertă. Textul adoptat prevede între altele că instituţiile şi autorităţile pu­blice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de pre­venirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poa­te depăşi 90 de zile de la data în­cetării stării de alertă.
Şi aş încheia această scurtă enu­me­rare cu adoptarea Legii privind cău­ta­rea persoanelor dispărute. Aşa cum am susţinut şi în şedinţa de plen, prin acest act normativ statul va oferi intervenţie calificată în cazul persoanelor vul­ne­ra­bile, a victimelor, în care categorie se în­scriu şi persoanele dispărute.

– Dacă ar trebui să evidenţiaţi actele normative cele mai importante dez­bătute în cadrul Comisiei pentru apă­rare, la care anume v-aţi opri?
Poate cel mai important proiect dis­cutat este Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind secu­ri­tatea naţională a României prin care sunt incluşi în categoria beneficiarilor de informaţii în domeniul securităţii naţionale a primarilor de sector din municipiul Bucureşti şi a primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ. Desigur un argument decisiv pentru adoptarea acestei modificări îl reprezintă con­flictul militar ce se derulează la gra­ni­ţele României şi unde vedem cât de ho­tărâtor este rolul primarilor comu­ni­tăţilor locale în derularea luptelor.
Dar aş mai putea adăuga aici Pro­iectul de Lege pentru aprobarea Or­donanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fis­cal-bugetare, prorogarea unor ter­mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele depuse de M.A.I. şi M.Ap.N. şi însuşite de preşedinţii comi­siilor pentru apărare din cele două Camere ale Parlamentului României. Pe scurt este vorba despre acordarea unor majorări salariale pentru anumite componente ale Sistemului Naţional de Apărare. Un gest absolut necesar în actuala conjunctură internaţională.

– Despre activitatea parlamentară în teritoriu ce ne puteţi spune?
Aici cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii. Din acest motiv, uşa cabinetului parlamentar este mereu deschisă, chiar şi în afara programului de audienţe. În luna martie am oferit o nouă dimensiune acestor dis­cuţii, efectuând deplasări în co­mune, şi stând de vorbă şi cu primarii despre dificultăţile pe care le întâm­pină în rezolvarea unor situaţii locale.
Următorul pas este să semnalez mi­nis­terelor de resort situaţiile res­pective şi să solicit găsirea unor soluţii concrete. Şi ca să dau un exemplu, am reuşit în acest fel să rezolvăm situaţia locatarilor din blocul ANL Simeria, care locuiau în condiţii insalubre, deşi blocul este nou construit.

One thought on “Deputatul PSD Viorel Sălan: „Cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii”

  • Nu există rușine nici respect din partea parlamentari pentru victimele torționarilor !

    Să asigure că victimele unui act de tortură sau ale altor rele tratamente obțin măsuri reparatorii, inclusiv că pot beneficia de o cale de atac eficientă și de modalități de reparare a prejudiciului, printre care se numără restituirea, despăgubirea, reabilitarea, satisfacția echitabilă și garanțiile de ne-repetare.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura