Politica si administratie

Deputatul Anamaria Gavrilă: Au votat un proiect de lege care ne transformă într-o colonie

Politicienii vicleni ne-au ținut atenți la TV cu pensiile speciale și cu pragul de abuz în serviciu. Și acestea sunt importante. Însă PSD-PNL-UDMR vor să dea liber la vânzarea țării. Guvernul a trimis în Parlament un proiectul de lege pentru modificarea guver­nan­ței întreprinderilor de stat, și l-au votat Senat pe 6 martie 2023.
Domnului Ciucă pe 19 Decem­brie 2022 – când nimeni nu se uita pentru că eram preocupați de venirea Crăciu­nului.
Cei care ne conduc sunt disperați să ajun­gă la bani cu orice cost, in­diferent dacă sacri­fi­că viitorul co­piilor noștri.
Acest proiect de lege spune încă din pri­mele articole că este făcut să se ali­nieze standardelor OCDE, chiar dacă noi nu suntem membri ai acestei orga­ni­zații. Ast­fel, companiile de stat trebuie să fie la fel de eficiente financiar pre­cum o companie pri­vată, altfel nu se jus­ti­fică să fie deținută de stat și trebuie vân­dută. Ceea ce este total greșit! O com­panie de stat nu poate fi com­pa­rată cu una privată – are alte resurse, alt profil de risc, și alte scopuri – care includ pe cel social și de siguranță națională! Companiile de stat sunt de importanță strategică și trebuie protejate!
Spuneți-ne cum putem noi compara eficiența, im­por­tanța și existența Tarom cu WizzAir?
Ne mai spune această lege că nu avem voie să mai dăm legislație care să avantajeze companiile de stat față de cele private, ca să nu le facă con­cu­rență. Deci nu mai avem voie la garanții de stat, la subvenții și la ajutoare de stat.
Ne mai spune și că vor înființa o Agenție unde func­ționarii vor fi plătiți cu 50% mai mult decât nivelul maxim al sala­ri­zării din Guvern. Iar a­ceastă agen­ție va da sanc­țiuni și amenzi com­pa­­ni­i­lor de stat. Asta le va falimenta și uite așa vom trebui să vindem.
Totul în acest proiect este despre gestionarea eficientă dpv financiar a companiilor de stat. Niciunde nu apare principiul sigu­ranței naționale, sau a distribuirii echitabile a beneficiilor bu­nurilor co­mune pe care le au românii.
Acest proiect de lege ne transformă într-o colonie. Pentru că noi nu avem firme românești private cu care com­paniile de stat să se compare și care pot eventual să cumpere aceste companii de stat. Ci doar companii străine. Deci vom da liber la vânzarea resurselor și companiilor de stat, mult mai ușor și mai repede decât înainte. Permitem unor așa-ziși investitori străini să își în­sușească resurse și companii naționale, în numele eficienței manageriale?! Este ori nebunie ori înaltă trădare!
Companiile de Stat trebuie să rămână la Stat! Ele trebuie să întă­rească sigu­ranța națională și să facă parte din strategia națională. Miniștrii ar trebui să se preocupe cu strategii naționale pe fiecare domeniu și com­panie de stat. Unde sunt aceste stra­te­gii? Încotro mer­gem? Unde este planul de țară?
Acest proiect de lege este o rușine și un jaf național. Trebuie respins în to­ta­litate!

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 22 HUNEDOARA