Politica si administratie

Densuș: Între darurile de Crăciun și concluziile investiționale

Magdalena Șerban

E rușinos pentru o primărie să nu aibă grijă de copilașii comunității pe care o păstorește, așa că edilii hune­do­reni fac calcule și pregătesc ca­douri în această perioadă. La Densuș, lucrurile sunt clare și decise oficial.

 

Au dat hotărâre

„Le dăruim mici surprize celor cu vârsta de până la 18 ani. În total, sunt circa 150. Am inclus și partea de asis­tență socială. Zilele trecute am emis ho­tărâre de Consiliu Local pentru aceas­tă acțiune ce are la bază o cotă bugetară, bineînțeles. Prin urmare, sun­­tem pregătiți pentru a fi aju­torul lui Moș Crăciun. Va fi o festi­vi­tate de final de an la școală și vom trimite pa­che­tele ca să fie îm­părțite atunci. În cazul celor de la asistență socială vor mer­ge colegii mei din pri­mărie la ei acasă și le vor duce direct. Vreau să anunț pe această cale comu­ni­tatea că avem ușa des­chisă pentru cei care vor să ne co­lin­de, așa cum tra­diția o cere. De ase­me­nea, le mai spun că ne do­rim ca ta­xele locale să nu fie majorate, ci doar su­pu­se legislației prin aplicarea in­di­ce­lui aferent ratei inflației. Nu avem cum să ne sustragem de la așa ceva, totul fiind stipulat de cadrul legal, deci e obli­ga­toriu pentru administrațiile publi­ce lo­cale. Cât privește 2022, anul a fost așa și așa. Era loc de mai bine, deși ca in­ves­tiții nu ne putem plânge deloc. Ba se poate afirma că a fost darnic și bo­gat. Spre exemplu, avem de amenajat o capelă în satul principal, din bani euro­peni nerambursabili (câști­gată prin
Gru­pul de Acțiune Locală Țara Hațegu­lui-Ținutul Pădurenilor) pentru care deja au început lucrările, plus modernizări de drumuri pe care le vom ma­te­ria­liza prin Pro­gramul Național Anghel Saligny și așteptăm să sem­năm contractele de finanțare pentru ce am depus prin Planul Na­țional de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR). Așa că, la acest capitol e bine. În fond, ce cân­tă­rește cel mai mult când tragi linie consti­tu­ie exact par­tea in­ves­ti­ți­onală. Ne­ajun­su­rile, efor­tu­ri­le și alte as­pec­te ne­ga­tive ce țin de func­țio­­narea de zi cu zi devin se­cun­dare”, a arătat pri­ma­rul din Densuș, Adrian Vîrtopean (foto).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura