ActualitateComunitate

Dar din dar se face rai. O jucărie pentru fiecare

Pentru Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva pro­iec­te­le și activitățile dedicate copiilor au fost percepute ca o datorie față de cei mai tineri prieteni.

Campanie de popularizare
„Ziua de 1 iunie este întotdeauna un bun prilej de a ne manifesta preo­cu­pa­rea și dragostea față de copii, în mod deo­sebit pentru copiii instituționalizați, copii care trăiesc în centrele de pla­sa­ment din județul Hunedoara. De aceea, cu 10 ani în urmă, am luat inițiativa de a fi alături de acești copii, mai ales în preaj­ma zilei de 1 iunie, și am demarat pro­iectul O jucărie pentru fiecare”, spune Sebastian Bara, managerul Bi­bliotecii Județene.
„Astfel, copiii care trăiesc în centrele de plasament din județul Hunedoara se bucură și de atenția și de afecțiunea noastră, de căldura sufletească a su­te­lor de locuitori ai județului Hunedoara care au venit la noi, la bibliotecă, și au adus jucării pe care le-au oferit copiilor din Apartamentul familial Vulcan, Re­țea­ua de case familiale pentru copii cu diza­bi­li­tăți din Hunedoara și Vulcan, Rețeaua de case familiale Orăștie, Centrul de primire în regim de urgență Deva și Centrul de zi Petroșani. Am me­diatizat activitatea de colectare de jucării în toate cartierele din Deva, am dus o campanie de po­pu­la­rizare pe toa­te canalele mass-media, în mediul vir­tual, prin comunicarea directă cu per­soa­nele cunoscute. Rezultatele au fost impresionante și în acest an. Știm foarte bine că acești copii au nevoie nu doar de ju­cării, știm că nu putem suplini lipsa îmbrățișării părintești, știm că nu putem acoperi toate nevoile aces­tor suflete greu încercate, dar gestul nostru do­reș­te să aducă un licăr de lumină în ochii lor minunați. Bucuria cu care ne întâmpină, plăcerea cu care se apropie de fiecare obiect pe care-l pri­mesc de la noi sunt tot atâtea dovezi ale faptului că merită să facem an de an acest gest. Ne bu­cu­răm foarte mult când vedem că oameni cu suflet mare, tineri și vârst­nici, dau do­vadă de o ge­nerozitate impresionantă și sunt gata să ofere co­piilor un strop de bucurie. Copiii sunt ai noștri, ei sunt viitorul și avem datoria, în măsura posi­bi­lităților noas­tre, să le facem co­pilăria cât mai plăcută. Pro­iectul O jucărie pen­tru fiecare îl vom con­tinua în fiecare an, este proiectul nos­tru de suflet, menit să arate copiilor ins­tituționalizați că nu sunt singuri, că au prieteni buni care nu-i uită și care îi iubesc. Le mulțumim celor care au adus jucării de la copiii, de la nepoții lor, sau le-au cumpărat special pentru această acțiune, numărul aces­tor oameni gene­roși este tot mai mare de la un an la altul și acest lucru nu poate decât să ne bucure”, a adăugat Sebastian Bara.