Cum se îngrijeşte primarul Simeriei de viitorul tinerilor din oraş

Adriana Năstase

Primarul oraşului Simeria, Emil Rîşteiu, şi-a văzut un vis împlinit. Este vorba de lucrarea „Paradigma proiectării, con­struc­ţiei şi administrării eficiente a buge­telor de timp şcolar şi extraşcolar în sco­pul creşterii performanţei şcolare şi de­z­vol­tării personale” (foto), realizată de Primăria şi Consiliul Local Simeria, Asociaţia Părinţilor de la Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”.

Să rămână în oraş
pentru studii
De ce acest proiect? Autorii lucrării susţin că „poate cel mai im­por­tant factor mo­tivaţional care a condus la proiectarea şi executarea acestei lu­crări a fost inte­resul puţin întâlnit al au­to­rităţilor locale pen­tru problematica com­plexă a co­pi­lu­lui, a elevului, a ado­­lescentului, din­tr-o pers­pectivă mul­tiplă. De fapt, scopul întregului demers a fost obţinerea unei strategii, a unui demers logic, a unui pro­gram, care să determine o creştere a performanţei şcolare, să stabilizeze copiii în localitatea de domiciliu, să elimine părăsirea pentru studii a localităţii în favoarea unei alte şcoli din zonele limitrofe, pentru a face ca oraşul Simeria să devină/redevină ceea ce a fost cu ani şi ani în urmă.
„Şcoala, cu tot ce înseamnă ea, de la baza materială la educaţie şcolară, ca­drele didactice şi, evi­dent, în primul rând copiii noştri, ado­les­cenţii sunt şi vor fi, întotdeauna pentru noi şi pentru Consiliul Local, preo­cu­pări, obiective, priorităţi ab­solute. În prezent, iată că se poate afirma că baza materială din toate şcolile sime­riene este în curs de a fi conformă cu stan­dardele în domeniu”, a spus primarul ora­şului Simeria.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.