ComunitatePolitica si administratie

Cum pot tinerii să ia credite pentru studii sau locuinţe

Ministrul Familiei, Tineretului și Ega­lității de Șanse, Natalia-Elena Intotero, și secretarul de stat în Mi­nisterul Finanțelor, Carmen Moraru, au semnat Convenția care dă startul programelor guvernamentale de cre­ditare Student Invest și Family Start, ediția 2023.

Facilități
Cele două programe de sprijin pen­tru tineri și familii sunt derulate îm­preună cu Fondul Român de Contra­garantare. Din acest moment, băncile îi așteaptă pe tineri să acceseze aces­te credite. Lista completă a băncilor înscrise în program se regăsește pe site-ul Minis­terului Familiei, Tineretu­lui și Egalității de Șanse. Avantajele celor două progra­me derulate în 2023 constau în facilități de creditare, după cum urmează:
Garanții de stat – Fondul Român de Contragarantare SA asigură garantarea de până la 80 la sută a împrumutului acordat de către banca/instituția de cre­dit înscrisă în program;
Comisioane subvenționate – sunt acoperite integral comisionul de analiză și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acor­date prin FRC;
Dobânda aferentă creditului – este subvenționată diferențiat, în funcție de program, astfel: Student Invest 100 la sută – acoperire integrală; Family Start 75 la sută – acoperire în proporție de 75 la sută. Durata creditului – este de maxim 10 ani, inclusiv perioada de grație.

Condițiile de eligibilitate pentru cele două programe sunt:
Programul Student Invest-vârsta be­ne­ficiarilor eligibili – între 18 și 40 de ani, cuprinși în instituțiile de învățământ su­perior din România; valoarea maximă a creditului – 75.000 lei; plafonul total al ga­ranțiilor de stat – 250 milioane lei. Dintre cheltuielile eligibile amintim taxe de studii, inclusiv licență, master, inclusiv Master, doctorat; achiziția de calcu­la­toa­re, laptopuri, imprimante, aplicații in­forma­tice de specialitate, inclusiv pen­tru persoanele cu dizabilități; plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății; parte/avans din achiziția unei locuințe; cheltuieli cu transportul pentru burse­le Erasmus;
Programul Family Start-vârsta be­ne­ficiarilor eligibili – între 18 și 45 de ani, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre be­neficiari se încadrează în criteriul de vârstă; valoarea maximă a creditului – 150.000 de lei; plafonul de venituri ce permite participarea în program – venitul net pe membru de familie este de până la 6.000 lei, respectiv de până la 7.500 lei pentru familiile mono­parentale. Venitul net lunar pe membru de familie în sensul prezentului program reprezintă salarii nete lunare/ venituri din salarii. Precizare: prin venit net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului. plafonul total al ga­ran­țiilor de stat – 250 milioane lei.
Printre cheltuielile eligibile sunt cos­turile ce decurg din evenimente care con­duc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cunu­nia civilă sau ceremonia cu prilejul căsă­toriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; soli­citarea plății se face în termen de ma­ximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul; plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor; cheltuielile cu creșa, grădinița, școala etc. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura